Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • ciąg logotypów
Wiadomości


Tutaj zamieszczamy ważne  dla Państwa informacje dotyczące RPO WP 2014 - 2020.

 

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 24.03.2021 r.
Informujemy, że 24 marca 2021 r. roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 23.02.2021 r.

Informujemy, że 23 lutego 2021 r. roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP). Z dokumentem i rejestrem zmian można zapoznać się na naszej stronie internetowej poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami / Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 / lub poprzez kliknięcie TUTAJ.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 5.11.2020 r.

Informujemy, że 5 listopada 2020 r. roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Informacja dot. aktualizacji terminu realizacji projektu w ramach naboru dla „branży przemysłu czasu wolnego” nr  RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20

Uprzejmie informujemy, że przed podpisaniem umowy istnieje możliwość (a w niektórych przypadkach już konieczność) aktualizacji terminu realizacji projektu. Prosimy o weryfikację terminów zakończenia projektu w swoich wnioskach, aby nie było konieczności ich aneksowania zaraz po podpisaniu umowy. W celu zmiany terminu należy złożyć pismo ze wskazaniem prawidłowej daty dd/mm/rok wraz z uzasadnieniem”.

Czerwcowe wezwanie konkursowe z dodatkowymi środkami

Informujemy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków  na dofinansowanie projektów złożonych w  przeprowadzonym w czerwcu br. przez ARP naborze  wniosków. Pomorskie firmy, które złożyły wnioski w tym naborze mogły pozyskać nawet do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. Aktualnie, pula środków na dofinansowanie wynosi około 50 mln zł (kwota uzależniona od miesięcznych limitów kontraktacji).  

Wybrano operatora pomorskiego systemu dofinansowania zakupu usług B+R

Wybrano operatora pomorskiego systemu dofinansowania zakupu usług B+R w  ramach konkursu nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-004/19.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020 ONLINE

Z powodu epidemii koronawirusa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) w formule online w terminie: 25-27 września 2020 r.  Zachęcamy beneficjentów do włączenia się w DOFE w 2020 r. i przesłanie deklaracji, czy wpisują się Państwo w tę formułę i czy chcecie wziąć w niej udział. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 16 lipca 2020 r. 

Komunikat dla wnioskodawców wezwania konkursowego dla mikro i małych firm z obszaru czasu wolnego

W związku z licznymi telefonami od Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborze nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej rozpoczęła się ocena weryfikacji warunków formalnych złożonych wniosków. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek adresów e-mail podanych we wniosku, gdyż ewentualne prośby o uzupełnienia będą wysyłane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

Wyniki konkursu dla pomorskich mikro i małych firm z obszaru czasu wolnego

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów złożonych w ramach wezwania konkursowego w Poddziałaniu 2.2.1, do którego nabór drogą elektroniczną odbył się 24 czerwca br. Wyniki TUTAJ.

Webinary dotyczące konkursu dla mikro i małych firm w ramach Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do obejrzenia filmów dotyczących ogłoszonego w dniu 5 czerwca br. konkursu dotacji dla mikro i małych pomorskich firm z obszaru "czasu wolnego: 

30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego” - Rusza specjalny konkurs!

Samorząd Województwa ogłasza konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć milona złotych bezzwrotnej dotacji. Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży „czasu wolnego” na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19.  Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. Od 08 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania projektów w Generatorze Wniosków.

Nowy harmonogram konkursów na 2020 rok- będą dotacje dla firm!

14 maja 2020 r. zaktualizowano harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym w ramach RPO WP na 2020 rok. Zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie dla firm. Z nowym harmonogramem można zapoznać się TUTAJ.

Dobre informacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014-2020 - przyspieszy refundacja poniesionych wydatków

Mając na uwadze trudne położenie pomorskich przedsiębiorców spowodowane  epidemią COVID 19 Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 28 kwietnia 2020 r. uchwałę o zmianie zapisów Rocznego Planu Kontroli.  Pozytywne zmiany odczują przedsiębiorcy korzystający już z dofinansowania w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014 - 2020.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 14.04.2020 r.

Informujemy, że 14 kwietnia 2020 r. roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Komunikat - przekierowanie środków unijnych zaplanowanych na inwestycje badawczo-rozwojowe w pomorskich firmach na walkę ze skutkami koronawirusa.
Mając na uwadze szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu pandemii, Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) podjął decyzję o przekierowaniu środków unijnych zaplanowanych na inwestycje badawczo-rozwojowe w pomorskich firmach na walkę ze skutkami koronawirusa SARS-CoV-2. Środki w wysokości 70 mln pln zostaną przeznaczone m.in. na pomoc dla sektora MSP oraz służbę zdrowia.
70 milionów złotych dla pomorskich firm na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań - ogłoszenie konkursu 1.1.1

Właśnie rusza konkurs unijny na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. W konkursie firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na badania, ale także na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza od 30 marca do 15 maja 2020 r. Ogłoszenie konkursowe TUTAJ.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok- aktualizacja

Informujemy, że 13 lutego 2020 r. zaktualizowano harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym w ramach RPO WP na 2020 rok. Z nową wersją dokumentu można zapoznać poprzez ścieżkę Fundusze Europejskie/RPO WP 2014-2020/Skorzystaj z Programu/Harmonogram naborów wniosków

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 6.02.2020 r. oraz nowe kryteria wyboru projektów

Informujemy, że 6 lutego 2020 r. roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP). Z dokumentem i rejestrem zmian, a także nowymi kryteriami oceny projektów można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

 • dni otwarte
Czerwcowe DOFE odwołane

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z uwagi na obecną sytuację w kraju  postanowiło odwołać Dni Otwarte Funduszy Europejskich zaplanowane na czerwiec 2020 roku.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 5.12.2019 r.

Informujemy, że od 5 grudnia 2019 r. obowiązuje nowa zaktualizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).
 

Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach RPO WP 2014-2020. Harmonogram do pobrania poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie/ RPO WP 2014-2020/Skorzystaj z Programu/Harmonogram naborów wniosków.

"Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów" - szkolenie dla wybranych do dofinansowania firm w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 - 29 listopada 2019 r.

Zapraszamy firmy wybrane do dofinansowania w rozstrzygniętym konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP 2014 - 2020 (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18) na szkolenie dotyczące zasad prawidłowej realizacji i rozliczania projektów oraz zasad udzielania zamówień. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada o godz. 10.00 w naszej siedzibie przy Al. Grunwaldzkiej 472 D na 12 piętrze w sali konferencyjnej. Szczegółowy program spotkania i formularz on line dostępne są poprzez ścieżkę nawigacyjną:  Fundusze Europejskie/ RPO WP 2014-2020/ Dowiedz się więcej/  Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

Konkurs na operatora projektu grantowego „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” w ramach Poddziałania 1.1.1. RPO WP 2014-2020

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła konkurs mający na celu wyłonienie operatora projektu grantowego pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” w ramach Poddziałania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać od 16 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Wyniki konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 organizowanego w 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wynikami naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1, który odbył się w okresie od 15 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r.

 Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 18 lipca 2019 r.

Informujemy, że 18 lipca 2019 r. roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Przypomnienie o działaniach informacyjnych beneficjentów

IZ RPO WP zwraca się z uprzeją prośbą do beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramch RPO WP, o zamieszczanie informacji o realizowanych inwestycjach współfinansowanych ze środków UE na główych stronach internetowych swoich instytucji oraz podejmowaniu wszelkich innych działań promocyjnych w celu upowszechniania treści na temat pozytywnych rezultatów projektów unijnych.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 11 października 2018 r.

Informujemy, że 11 października 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia po protestach w ramach Poddzialania 1.1.1.

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi wynikami konkursów w ramach RPO WP. Na stronie internetowej zamieszczono listę projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia po protestach w ramach Poddzialania 1.1.1.

Od 1 stycznia 2018 roku do zestawienia znaków, które informują o unijnym dofinansowaniu, dodane zostają barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek stosowania nowego zestawienia znaków zawierającego barwy RP dotyczy beneficjentów zawierających umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 r. oraz Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WP 2014-2020.

Wyniki konkursu projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne" RPO WP - konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu w ramach Poddzialania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne". Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 10 maja 2018 roku podjął uchwałę nr 461/327/18 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. Lista projektów dostępna jest TUTAJ.

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach RPO WP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 24 kwietnia 2018. Harmonogram do pobrania poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie/ RPO WP 2014-2020/Skorzystaj z Programu/Harmonogram naborów wniosków.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 19 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że 19 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia w ramach II konkursu w Poddziałaniu 1.1.1

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów, ktore zakwalifikowaly się do oceny strategicznej I stopnia w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.1.1 (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17) poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Skorzystaj z Programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Wyniki konkursów /

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniach 11-13 maja 2018 roku odbędzie się V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Ogólnokrajowa akcja „Dni Otwarte Funduszy Europejskich", której koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju to niepowtarzalna okazja promocji projektów współfinansowanych m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chcesz pokazać swój projekt, który powstał w regionie dzięki środkom unijnym, przyłącz się do akcji promocyjnej.  Wystarczy, że od 11 do 13 maja br. pokażesz swoją inicjatywę i otworzysz siedzibę, albo udostępnisz za darmo lub ze zniżką, to co oferujesz na co dzień.

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP - szkolenie, 24 kwietnia

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad prawidłowej realizacji i rozliczanie projektów oraz zasad udzielania zamówień w projektach w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne" RPO WP 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w sali konferencyjnej, piętro 12. Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach /

Informacja na temat naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.1.1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, że w marcu 2018 roku nie zostanie ogłoszony planowany nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Informacja w sprawie terminu ogłoszenia naboru zostanie opublikowana w kwietniu br. na stronie www.rpo.pomorskie.eu.

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach RPO WP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 15 lutego 2018. Harmonogram do pobrania poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie/ RPO WP 2014-2020/Skorzystaj z Programu/Harmonogram naborów wniosków.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 16 stycznia 2018 r.

Informujemy, że 16 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Prace nad zmianą definicji MŚP

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP. Badanie nie ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest ono skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz. Zapraszamy do udziału w badaniu.

Komunikat dla Beneficjentów dotyczący zmiany rachunku w ZUS

W ślad za informacją dotyczącą zmiany rachunku w ZUS uprzejmie informujemy, że z uwagi na udostępnienie przez ZUS narzędzia informatycznego pozwalającego na weryfikację indywidualnego numeru rachunku przedkładanie informacji w ww. zakresie poprzez system informatyczny  SL nie będzie konieczne.

Nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach RPO WP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 30 listopada 2017. Harmonogram do pobrania poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie/ RPO WP 2014-2020/Skorzystaj z Programu/Harmonogram naborów wniosków.

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 9 listopada 2017 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego 9 listopada 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. W związku z uchyleniem regionalnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014 - 2020 zastosowanie mają obecnie Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności. Najnowsze zasady wdrażania wraz z załącznikami  i wytycznymi znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami /

"Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów" - szkolenie dla wybranych do dofinansowania firm w konkursie w Poddziałaniu 2.2.1 - 1 grudnia i 7 grudnia

Zapraszamy firmy wybrane do dofinansowania w rozstrzygniętym w dniu 17 października konkursie w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP na szkolenia dotyczące zasad prawidłowej realizacji i rozliczania projektów oraz zasad udzielania zamówień. Szkolenia odbędą się w dniach 1 grudnia i 7 grudnia. Szczegółowe informacje: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach /

Informacja na temat naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.1.1 – 7 typ projektu

W listopadzie 2017 roku nie zostanie ogłoszony planowany nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 1.1.1. "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne" w zakresie typu projektu wskazanego w SzOOP w punkcie 7. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WP na rok 2018 zostanie opublikowany w terminie do 30 listopada 2017 roku.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 31 października 2017 r.

Informujemy, że 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Ponad 105 mln zł na inwestycje dla pomorskich firm w rozstrzygniętym konkursie w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP

Ponad 105 mln zł na inwestycje otrzymało 180 małych i średnich przedsiębiorców w rozstrzygniętym konkursie w ramach Poddziałania 2.2.1. "Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne" RPO WP 2014 - 2020.

Prawie 85 mln zł na utworzenie i wyposażenie laboratoriów, z których korzystać będą przedsiębiorcy

Sześć projektów pomorskich uczelni wyższych i instytutów otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WP 2014 2020. Dzięki realizacji projektów powstaną laboratoria wyposażone w aparaturę badawczą, z których korzystać będą przedsiębiorcy rozwijający nowoczesne produkty i usługi. Infrastruktura badawcza powstanie w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstw i służyć będzie realizacji wskazanych w każdym projekcie istotnych dla danej branży badań.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1

Informujemy, iż w związku z bardzo dużą liczbą wniosków w konkursie nr RPPM.02.02.01 – IP.02-22 – 002/17, a tym samym koniecznością wydłużenia oceny merytorycznej, planowany termin rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięty na październik br.

Wydłużenie oceny wykonalności w ramach Działania 1.2 RPO WP

Informujemy, iż w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawców konkursu nr RPPM.01.02.00 – IP.02-22 – 001/17, planowany termin rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięty na październik br.

Ważna informacja dla wnioskodawców i beneficjentów RPO WP 2014–2020 - od 2 września 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów mająca wpływ na wszystkie przygotowywane i realizowane projekty

W dniu 2 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz.1475). Jest to nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej, która reguluje wiele istotnych kwestii dotyczących wdrażania Funduszy Europejskich.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 31 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że 31 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne
Od 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej dla konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP

Informujemy, że na naszej stronie internetowej zamieszczono listę wniosków po rozstrzygnięciu konkursu nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-001/16 dla Poddziałania 1.1.1.: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Skorzystaj z Programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Wyniki konkursów /

Zmiana harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w harmonogramie naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok.

Zmiana przepisów w zakresie pomocy publicznej

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wprowadzające zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą m.in. pomocy na szkolenia, infrastrukturę sportową i rekreacyjną, pomocy dla regionalnych portów lotniczych, morskich oraz śródlądowych oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej dla dużych przedsiębiorstw.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 20 czerwca 2017 r.

Informujemy, że 20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP). Z dokumentem i rejestrem zmian można zapoznać się na naszej stronie internetowej poprzez scieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami /

Lista złożonych projektów w ramach Działania 1.2

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów złożonych w konkursie w ramach Działania 1.2.

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1

Zapraszamy do zapoznania się z listą wniosków o dofinansowanie po weryfikacji wymogów formalnych w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP. Szczegóły odnajdą Państwo poprzez ścieżkę nawigcyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Skorzystaj z Programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Wyniki konkursów /

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 25 maja 2017 r.

Informujemy, że 25 maja 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP). Z dokumentem i rejestrem zmian można zapoznać się na naszej stronie internetowej poprzez scieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami /

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 11 maja 2017 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego 11 maja 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu. Najnowsze zasady wdrażania wraz z załącznikami znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami /.

Ruszają dotacje na realizację projektów o charakterze badawczo - rozwojowym

Już w sierpniu po środki unijne po raz kolejny będą mogły sięgnąć firmy, partnerstwa firm lub firm z organizacjami oraz jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami. Po raz drugi rusza nabór wniosków na realizację projektów badawczo - rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Na ten cel przeznaczono ponad 102 mln pln. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r.

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 2.2.1

Infromujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 2.2.1 w ramach konkursu RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17.

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji projektu - komunikat

Z uwagi na fakt, że w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 obowiązki, wymogi oraz praktyka dotyczące udzielania zamówień w projektach realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym w sposób istotny różnią się od tych, które były znane Beneficjentom oraz firmom doradczym w poprzedniej perspektywie 2007-2013, prosimy o zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami. Zapoznanie się z załączoną informacją pozwoli uniknąć szeregu potencjalnych uchybień i związanych z nimi korekt finansowych.

Zmiana Regulaminu konkursu i załączników w ramach Działania 1.2 RPO WP 2014 - 2020

Informujemy, że w związku ze zmianą Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 w dniu 31 stycznia 2017 r. zaktualizowano Regulamin konkursu i załączniki dotyczące konkursu w ramach Działania 1.2. Wprowadzone w Regulaminie Konkursu zmiany mają charakter korzystny dla składających projekty i nie będą skutkować ich nierównym traktowaniem. Najnowsze dokumenty obowiązują od 2 marca 2017 r. Zmian dokonano w dokumentach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 2 marca 2017 r.

Informujemy, że 2 marca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP). Z dokumentem i rejestrem zmian można zapoznać się na naszej stronie internetowej poprzez scieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami /

Wybrano projekty złożone w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 RPO WP - Ponad 78 mln złotych dofinansowania na badania i rozwój na Pomorzu

Pomorskie firmy i jednostki naukowe otrzymały dotacje unijne na realizację projektów o charakterze badawczo - rozwojowym w ramach POddziałania 1.1.1 "Eskpansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne". Dofinansowanie w wysokości ponad 78 mln złotych otrzymało 30 projektów o łącznej wartości prawie 130 mln złotych.

Zmiana Regulaminu konkursu i załączników w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020

Informujemy, że w związku ze zmianą Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 w dniu 31 stycznia 2017 r. zaktualizowano Regulamin konkursu i załączniki. Wprowadzone w Regulaminie Konkursu zmiany mają charakter korzystny dla składających projekty i nie będą skutkować ich nierównym traktowaniem. Najnowsze dokumenty obowiązują od 16 lutego 2017 r. Zmian dokonano w dokumentach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.

Ważny komunikat dla zainteresowanych aktualnie trwającym konkursem w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP

Informujemy, że zmianie ulegną dokumenty w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, dotyczące konkursu dla firm w ramach Poddziałania 2.2.1. W związku z wprowadzoną 31 stycznia 2017 r. nową wersją Zasad Wdrażania, zmienią się załączniki w trwającym obecnie naborze wniosków o dofinansowanie. Nowe wzory dokumentów zostaną ostatecznie przyjęte na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego (ZWP) w przyszłym tygodniu. Zamieścimy je niezwłocznie na stronie internetowej. Podkreślamy, że wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami muszą być przygotowane w konkursie i złożone w najbardziej aktualnych na dzień składania wniosku dokumentach. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi.

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 31 stycznia 2017 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego 31 stycznia 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu. Najnowsze zasady wdrażania wraz z załącznikami znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami /.

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Zapraszamy mikro, małe i srednie firmy na spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”.
Szczegółowe informacje: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach /

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2016.12.30
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu konkursowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2016.12.30
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu konkursowym.

Komunikat dla Beneficjentów dot. zmian płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

Informujemy, że 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty transakcji, dla których istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Dotychczasowy limit był określony w kwocie 15.000 EUR, a od 1 stycznia 2017 r. limit ten będzie wynosił 15.000 PLN.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej dla konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP

Informujemy, że na naszej stronie internetowej zamieszczono listę wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia z Poddziałania 1.1.1 w ramach konkursu RPPM.01.01.01-IP.00-22-001/16.

Wydłużenie oceny wykonalności w konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1 do 20 stycznia 2017 r.

Informujemy, iż w związku z zapewnieniem prawidłowości oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16, w tym m.in. zaangażowaniem w ocenę ekspertów zewnętrznych, ocena wykonalności zostaje wydłużona do 20 stycznia 2017 r.

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 9 grudnia 2016 r.
Zarząd Województwa Pomorskiego 9 grudnia 2016 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Najnowsze zasady wdrażania wraz z załącznikami znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami.
Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 1 grudnia 2016 r.

Informujemy, że 1 grudnia 2016 roku, uchwałą nr 1241/193/16, Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP). Z dokumentem i rejestrem zmian można zapoznać się na naszej stronie internetowej poprzez scieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami /

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2017 rok w ramach RPO WP obowiązujący od 29 listopada 2016

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2017 rok w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 29 listopada 2016. Szczegóły: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Skorzystaj z Programu / Harmonogram naborów wniosków /

Uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami

We wtorek, tj. 29 listopada  br. o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w gabinecie Marszałka Mieczysława Struka odbyło się uroczyste podpisanie umów z przedsiębiorcami.

Warunki realizacji zamówień przez Beneficjentów działania 2.2.1 RPO WP na lata 2014-2020

Zgodnie z warunkami określonymi umową o dofinansowanie Beneficjent działania 2.2.1 ma obowiązek przedłożyć treść ogłoszenia o zamówieniu przed jego publikacją, a pozostałe dokumenty dotyczące zachowania zasady konkurencyjności (oferty, informacja o dokonanym wyborze, umowa itd.) niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym oferentem.

Zaliczki na realizację projektów w ramach działania 2.2.1 RPO WP na lata 2014-2020.

W związku z rozpoczętą przez Agencję Rozwoju Pomorza SA procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 2.2.1 RPO WP na lata 2014-2020, przypominamy, iż po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent może otrzymać część dofinansowania w formie zaliczki na pokrycie części wydatków kwalifikowanych.

Komunikat dotyczący dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosków o dofinansowane w ramach działania 2.2.1.

W związku z coraz liczniej napływającymi pytaniami od przedsiębiorców dotyczącymi kolejnego naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, informujemy, iż zaświadczenie, orzeczenie czy też certyfikat o innowacyjności nie był i na chwilę obecną, nie będzie wymaganym dokumentem w procesie aplikowania o środki unijne w ramach tego Poddziałania. Lista wymaganych załączników do wniosku ostatecznie będzie określona w regulaminie konkursu.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach RPO WP obowiązujący od 10 listopada 2016

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 10 listopada 2016.

Szkolenia dla beneficjentów - Realizacja i rozliczanie projektu realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP, 1 i 6 grudnia br.

Beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 zapraszamy na szkolenia organizowane w dniach 1 grudnia oraz 6 grudnia br. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, 12 piętro, sala konferencyjna. Na spotkaniach przybliżymy proces realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020 oraz zasady udzielania zamówień. Liczba miejsc na każdym ze spotkań ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Proces podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 - 2020 - niezbędne dokumenty

Zapraszamy beneficjentów, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach RPO WP 2014 - 2020, do zapoznania się z dokumentami niezbędnymi do przygotowania i podpisania umowy o dofinansowanie.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności dla konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP

Informujemy, że na naszej stronie internetowej zamieszczono listę wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.1.1.

Szkolenia dla beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 RPO WP

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA. Beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 zapraszamy na szkolenia organizowane w dniach 7 listopada oraz 10 listopada br. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, 12 piętro, sala konferencyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020

Rozstrzygnięto konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się w okresie od 1 lutego do 15 marca 2016 r. Dotację przyznano 100 projektom o wartości ogółem ponad 136 mln pln, w tym dofinansowanie UE w wys. ponad 52 mln.

Komunikat dotyczący terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi rozstrzygnięcia konkursu numer RPPM.01.01.01 – IZ.00-22 – 001/16, uprzejmie informujemy, że termin jego rozstrzygnięcia (30 października 2016), podany w regulaminie konkursu, jest terminem orientacyjnym. Aktualnie trwa ocena formalna wniosków, która powinna się zakończyć z początkiem listopada br. W związku z tym, na chwilę obecną, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec stycznia 2017 r. Jednocześnie wskazujemy, że o ewentualnych zmianach terminów zakończenia poszczególnych etapów oceny będziemy informować na bieżąco.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 20 października 2016 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego 20 października 2016 r. uchwałą nr 1067/181/16 zatwierdził kolejną aktualizację Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia dla konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP

Informujemy, że na naszej stronie internetowej zamieszczono listę wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia z Poddziałania 2.2.1 w ramach konkursu RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16. Ostateczna lista wniosków po ocenie strategicznej zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 13 września 2016 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego 13 września 2016 r. uchwałą nr 933/170/16 zatwierdził kolejną aktualizację Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

Wydłużenie oceny wykonalności dla projektów złożonych w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020

Informujemy, iż w związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPM.02.02.01-IZ.02-22-001/16 Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 oraz dużą liczbą wymaganych dodatkowych wyjaśnień do wniosków, ocena wykonalności zostaje wydłużona do 10 października 2016 r. Jednocześnie informujemy, że ocena strategiczna jest dokonywana równolegle z oceną wykonalności.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 8 września 2016 r.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest najnowsza wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) z dnia 8 września 2016 r.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 30 sierpnia 2016 r.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest najnowsza wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Komunikat dot. konkursu nr RPPM.02.02.01-IZ.02-22-001/16 Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020

Informujemy, iż w związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPM.02.02.01-IZ.02-22-001/16 Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020, ocena wykonalności zostaje wydłużona o 30 dni tj. do 13 września 2016 r.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 7 lipca 2016 r.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest najnowsza wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) z dnia 7 lipca 2016 r.

Nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach RPO WP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 16 czerwca 2016. Harmonogram do pobrania poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie/ RPO WP 2014-2020/Skorzystaj z Programu/Harmonogram naborów wniosków.

Zasady przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

W okresie 2014-2020 w zarządzaniu funduszami UE obowiązuje zasada wzmocnionej ochrony przed celowymi nadużyciami, które mogą doprowadzić do uszczuplenia budżetu UE oraz krajowego poprzez finansowanie nieuzasadnionych lub zawyżonych wydatków.  Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 opracowała dokument „Zasady przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020". Jest on adresowany do wszystkich podmiotów i osób związanych z realizacją RPO WP 2014-2020 oraz dofinansowanymi w ramach tego programu projektami: do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, wnioskodawców i beneficjentów oraz wykonawców zamówień publicznych. 

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 17 maja 2016 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego 17 maja 2016 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Najnowsze zasady wdrażania wraz z załącznikami znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 10 maja 2016 r.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest najnowsza wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) z dnia 10 maja 2016 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich, 12 - 15 maja 2016 r.

Festyny, koncerty, seanse filmowe, zawody, wystawy i gry miejskie, konkursy i zabawy dla całych rodzin – mnóstwo atrakcyjnych wydarzeń znalazło się w programie tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywać się będą od 12 do 15 maja 2016 r. w całym województwie pomorskim.

Zaproszenie dla jednostek naukowych do składania propozycji przedsięwzięć dotyczących tworzenia lub rozwijania publicznej infrastruktury B+R w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Celem naboru jest wyłonienie propozycji przedsięwzięć dotyczących tworzenia lub rozwijania publicznej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które będą podlegały uzgodnieniom w ramach procedury zgłaszania przedsięwzięć do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego.

Komunikat dotyczący udzielania zamówień publicznych wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Komunikat zawiera wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych do czasu wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, mającej na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE do porządku krajowego. Treść komunikatu dostępna jest pod adresem internetowym https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje wnioskodawców i beneficjentów RPO WP 2014-2020 do zapoznania się z niniejszym komunikatem i do stosowania określonych w nim zasad w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich, 12-15 maja - zaproszenie dla Beneficjentów

Zapraszamy beneficjentów Programów Operacyjnych do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” organizowanych w dniach 12-15 maja 2016 r.

Nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach RPO WP 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dotacje na badania i rozwój - Dla kogo, ile, gdzie i kiedy?

Już od 4 maja można składać wnioski w ramach poddziałania 1.1.1.” ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”. Po kolejne środku Unijne mogą sięgnąć firmy, partnerstwa firm lub firm z organizacjami, oraz jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami. Fundusze można pozyskać na realizację projektów badawczo–rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Uwzględniane będą wyłącznie projekty mieszczące się w tzw. Inteligentnych specjalizacjach. Środki przeznaczone na ten cel to 101 107 516 PLN.

Informacja dotycząca uzyskiwania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (zaświadczenia Natura 2000)

Przypominamy, że przedstawienie zaświadczenia Natura 2000 na potrzeby udokumentowania braku negatywnego oddziaływania projektu na obszary tej sieci w projektach kierowanych do dofinansowania środkami unijnymi jest wymagane jedynie dla zamierzeń infrastrukturalnych. Przez zamierzenie infrastrukturalne należy zaś rozumieć działania, które wiążą się z wykonywaniem robót budowlanych. Opierając się na tej zasadzie projekty polegające m.in. na zakupie sprzętu, wyposażenia biur, zakupie bądź wytworzeniu oprogramowania w ramach projektu badawczego, organizacji szkoleń co do zasady nie wymagają występowania o takie zaświadczenie. Jedynym przypadkiem, kiedy projekty tego typu mogą wymagać uzyskania zaświadczenia Natura 2000 jest sytuacja gdy działania nieinfrastrukturalne uzależnione są przeprowadzeniem prac infrastrukturalnych (np. działanie danego sprzętu wiąże się z koniecznością doprowadzenia i ułożenia odpowiednich sieci technicznych, które stanowią część infrastrukturalną projektu). W związku z powyższym, IZ RPO WP 2014-2020 prosi wnioskodawców o rzetelną analizę zakresu i rodzaju prac w przygotowywanych projektach i występowanie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie zaświadczenia Natura 2000 w uzasadnionych przypadkach.

Komunikat dla wnioskodawców konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP - ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

Uprzejmie informujemy wnioskodawców składających wnioski do aktualnie trwającego konkursu dla Poddziałania 2.2.1, że wnioski muszą być złożone („wysłane”) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych najpóźniej do 15 marca 2016 do godziny 23.59 (po tym czasie GWA nie pozwoli na złożenie wniosku w systemie). Wnioski w wersji papierowej należy złożyć osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. do 15 marca do godziny 15.00 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego, która nie może być późniejsza niż 15 marca 2016 roku).

Komunikat dla wnioskodawców konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1.

Informujemy o rozbieżności w numeracji konkursu wskazanej w Regulaminie Konkursu tj. RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16 i w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych tj. RPPM.02.02.01-IP.02-22-001/16. Powyższe wynika z kwestii technicznych i nie wpływa na prawidłowość złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

Nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis)

Od dnia 11 marca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 238).  W związku z tym, od 11 marca 2016 r. nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis) będzie obowiązywał  wszystkich wnioskodawców, którzy będą składać wnioski o dofinansowanie projektów, gdzie występuje pomoc publiczna. Dotyczy to także już trwających konkursów.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 25 lutego 2016 r.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest najnowsza wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) z dnia 25 lutego 2016 r.

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od dnia 23 lutego 2016 r.
Zarząd Województwa Pomorskiego 23 lutego 2016 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.
Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014 - 2020 z dnia 4 lutego 2016 r.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest najnowsza wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) z dnia 4 lutego 2016 r.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 14 stycznia 2016 r.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest najnowsza wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) z dnia 14 stycznia 2016 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i rejestrem wprowadzonych zmian.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015.12.30
Szczegółowe informacje w ogłoszeniu konkursowym

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2015.12.30
Szczegółowe informacje w ogłoszeniu konkursowym.

Baza konkurencyjności funduszy europejskich uruchomiona

2015.12.22
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://konkurencyjnosc.gov.pl została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 roku beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają obowiązek publikować w Bazie zamówienia niezbędne do realizacji projektów. Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.

Konferencja dotycząca Funduszy Europejskich dla firm oraz nowych projektów Agencji Rozwoju Pomorza, 13 stycznia 2016 r.

2015.12.10
Zapraszamy na konferencję,podczas której zaprezentujemy najbliższe wyzwania stojące przed Agencją Rozwoju Pomorza, w tym m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 - 2020. W części poświęconej Funduszom Europejskim dla firm omówimy zasady konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” kierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także zaprezentujemy programy ogólnopolskie i międzynarodowe, dedykowane MSP. Konferencja odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w Olivia Business Centre (budynek - Olivia Four - sala konferencyjna na parterze) przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku, o godzinie 10:00. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Agencja Rozwoju Pomorza Instytucją Pośredniczącą w ramach RPO WP 2014 - 2020

Informujemy, że 3 listopada 2015 r. Agencja Rozwoju Pomorza podpisała z Województwem Pomorskim umowę na  pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Podobnie jak w poprzednim okresie programowania  2007-2013 naszą rolą będzie przeprowadzanie konkursów, podpisywanie umów i rozliczanie projektów składanych przez pomorskich przedsiębiorców.

W ARP  odpowiedzialni będziemy za  działania dotacyjne skierowane do przedsiębiorców , są to:

 • Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (w Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy)
 • Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (w Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy)
 • Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne (w Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa)

Najbliższy  nabór wniosków  zaplanowany został na I kwartał przyszłego roku (w działaniu 2.2.1) a dokumentacja konkursowa powinna być przygotowana w grudniu 2015.

Przedsiębiorców zainteresowanych  pozyskaniem dofinansowania w ramach RPO WP 2014 - 2020 zapraszamy do śledzenia  naszej strony internetowej, na której dostępne będą wszystkie szczegółowe informacje.

Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Funduszy Europejskich w Gdańsku, ul. Arkońska 6 (budynek A3), e-mail: Gdansk.PIFE@pomorskie.eu, tel. 58 32 33 106, 58 32 33 218.

 • data: 2015-11-06
Planowane zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. informuje iż obecnie trwają prace nad dostosowaniem wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz udzielania zamówień do znowelizowanych wytycznych horyzontalnych. Najnowsze zmiany zakładają m.in. zniesienie obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy PZP zapytań w Dzienniku Urzędowym UE w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. Decyzja w zakresie publikacji w Dzienniku Urzędowym UE pozostawiona została do decyzji Beneficjenta. Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego zaktualizowanej wersji wytycznych programowych powinno nastąpić najpóźniej w I połowie grudnia br.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie