Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.


Co przedsiębiorstwo otrzyma w ramach systemu SPEKTRUM?

 • Możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu)
 • Grant w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej

Kto może skorzystać z grantów na zakup specjalistycznych usług doradczych?
(Kwalifikowalność MSP do udziału w systemie SPEKTRUM)

Mikroprzedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 10 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Małe przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 50 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 10 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Średnie przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 43 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Sposób przyznawania grantów w systemie SPEKTRUM

 • Wystarczy poddać się badaniu wstępnemu potrzeb doradczych i wybrać specjalistyczną usługę w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych
 • W celu lepszego dopasowania usługi doradczej możliwe będzie skorzystanie z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych
 • Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się wielokrotnie o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej
 • Łączna wartość wszystkich usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro

Na czym polega nieodpłatne badanie potrzeb rozwojowych w ramach SPEKTRUM?

 • Na wykonaniu pogłębionej analizy procesów w przedsiębiorstwie i prowadzonej działalności przy pomocy profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Na sporządzeniu mapy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i przygotowaniu rekomendacji, które stanowią punkt wyjścia do wnioskowania o grant

Do kiedy będzie można skorzystać z grantów?

 • Nabór wniosków o granty rozpocznie się w II połowie 2020 i zostanie ogłoszony na stronach ARP
 • Nabór wniosków będzie trwał w trybie ciągłym, do odwołania (przewidywany termin zakończenia naboru to koniec roku 2022)
 • Usługi doradcze muszą zostać zakończone najpóźniej w połowie roku 2023

Masz pytania dotyczące SPEKTRUM?

Zachęcamy do kontaktu:

spektrum@arp.gda.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie