Banery

  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

BADANIE WSTĘPNE - formularz zgłoszenia

Zgłoszenie przedsiębiorstwa do badania wstępnego

Więcej o badaniu wstępnym:

Badanie wstępne prowadzone jest w formie wywiadu przez konsultanta z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Badanie składa się z dwóch części. Podczas części I konsultant:

  • przedstawi przedsiębiorstwu zasady systemu SPEKTRUM
  • poinformuje o możliwych ścieżkach otrzymania pomocy publicznej
  • pomoże w zbadaniu statusu MSP oraz ustaleniu otrzymanego poziomu pomocy de minimis
  • wskaże w formularzu informacje, będące podstawą do określenia, czy dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria formalne, uprawniające do udziału w projekcie systemie SPEKTRUM.

Część II badania wstępnego prowadzona jest dla zakwalifikowanych do systemu SPEKTRUM przedsiębiorstw i ma na celu określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych oraz stopnia przygotowania do pozyskania grantu.