Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Zgłaszam przedsiębiorstwo do badania wstępnego

Badanie wstępne prowadzone jest w formie wywiadu przez konsultanta z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Badanie składa się z dwóch części. Podczas części I konsultant:

 • przedstawi przedsiębiorstwu zasady systemu SPEKTRUM
 • poinformuje o możliwych ścieżkach otrzymania pomocy publicznej
 • pomoże w zbadaniu statusu MSP oraz ustaleniu otrzymanego poziomu pomocy de minimis
 • wskaże w formularzu informacje, będące podstawą do określenia, czy dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria formalne, uprawniające do udziału w projekcie systemie SPEKTRUM.

Część II Badania wstępnego prowadzona jest dla zakwalifikowanych do systemu SPEKTRUM przedsiębiorstw i ma na celu określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych oraz stopnia przygotowania do pozyskania grantu.

Dane przedsiębiorstwa

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

Czy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc de minimis w ostatnich trzech latach?
(https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary)

 


 
*

Gwiazdką oznaczono pola wymagane.


Zgłoszenie przedsiębiorstwa do badania wstępnego

Więcej o badaniu wstępnym:

Badanie wstępne prowadzone jest w formie wywiadu przez konsultanta z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Badanie składa się z dwóch części. Podczas części I konsultant:

 • przedstawi przedsiębiorstwu zasady systemu SPEKTRUM
 • poinformuje o możliwych ścieżkach otrzymania pomocy publicznej
 • pomoże w zbadaniu statusu MSP oraz ustaleniu otrzymanego poziomu pomocy de minimis
 • wskaże w formularzu informacje, będące podstawą do określenia, czy dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria formalne, uprawniające do udziału w projekcie systemie SPEKTRUM.

Część II badania wstępnego prowadzona jest dla zakwalifikowanych do systemu SPEKTRUM przedsiębiorstw i ma na celu określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych oraz stopnia przygotowania do pozyskania grantu.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie