Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

CIRTOINNO

 • cirtoinno-logo-STANDARD

Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs
 

Cel projektu

Celem projektu CIRTOINNO jest wzrost innowacyjności firm branży turystycznej oferujących turystyczne usługi zakwaterowania, SPA, gastronomiczne - z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) - zarówno w oferowanych przez nie usługach i produktach jak i w przyjętych modelach biznesowych.


Dla kogo?

Projekt CIRTOINNO dedykowany jest małym i średnim firmom z branży turystycznej które oferują (nie koniecznie łącznie) usługi – dla turystów i odwiedzających indywidualnych oraz w grupach zorganizowanych:

 • zakwaterowania oraz SPA
 • gastronomiczne
 • obsługi spotkań biznesowych i konferencji (mających własne obiekty konferencyjne lub posiadające do nich dostęp)

Planowane efekty

Przez realizację tego projektu małe i średnie firmy (MŚP) działające w sektorze turystycznym w obszarze Południowego Bałtyku zostaną przygotowane do:

 • skorzystania z rozwiązań jakie oferuje GOZ w obszarze biznesu,
 • spełnienia rosnących oczekiwań klientów, w szczególności poprzez świadome podejście do środowiska i społecznej odpowiedzialności w obsłudze klienta indywidualnego jak i biznesowego,
 • zaangażowania w troskę o środowisko naturalne, które jest jednym z podstawowych elementów kształtujących atrakcyjność oferty firm turystycznych.


Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego zasadniczo pochodzi z sektora przemysłowego i adaptowana jest przez producentów i firmy detaliczne. Dlatego założenia projektu CIRTOINNO, wprowadzające GOZ do sektora usług, są innowacyjne. Aby je skutecznie   spełnić realizujemy w projekcie 4 sposoby wsparcia:

 • Podręcznik GOZ dla branży turystycznej  www.cirtoinno.eu/pl/podrecznik-goz  
  Publikacja przedstawia  wiedzę o GOZ w kompleksowy sposób i ma być źródłem inspiracji i cennej wiedzy dla branży turystycznej z obszaru Południowego Bałtyku. (link do CE Handbook).
 • Narzędzie on-line do autodiagnozy firm pod kątem spełniania założeń GOZ www.cirtoinno.eu/pl/test-goz-w-firmie
  Narzędzie pozwala dokonać analizy aktualnych praktyk w firmie w zakresie ich zgodności z GOZ oraz zidentyfikować obszary możliwych zmian w kierunku GOZ, poprzez wypracowanie i zastosowania innowacyjnych rozwiązań.
 • Transgraniczny model warsztatów
  Modułowy program szkoleniowy (podstawa teoretyczna i program warsztatów), ma wspierać budowanie zdolności firm  do  wprowadzenia innowacyjnych „cyrkularnych” rozwiązań lub modeli biznesowych. Testowany przez międzynarodowe grono przedsiębiorców model warsztatów będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
 • Transgraniczny model doradztwa
  Model usługi doradczej dla małych I średnich firm w zakresie efektywności energetycznej jak i nietechnologicznych innowacji (np. zarządzania, marketingu) jest uzupełnieniem programu warsztatów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Agencja Rozwoju Pomorza SA (Polska) – partner wiodący, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska), Klaipeda Chamber of Commerce Industry and Crafts (Litwa), Public Institution Strategic Self Management Institute (Litwa), Energy Agency for Southeast Sweden (Szwecja), Linnaeus University ( Szwecja), Centre for Regional Tourism Research (Dania).
 

Okres realizacji projektu:  01.11.2016 – 31.10.2019


Budżet projektu: 1 285 975,18 €, Budżet ARP: 222 680,87 € (w tym 85% dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.
 

Projekt zakończony 
Informacje, rezultaty projektu, materiały informacyjne, szkoleniowe są dostępne na stronie projektu: www.cirtoinno.eu
 

Kontakt:
Monika Dmitrzak 
tel.
+48 58 32 33 237, email: monika.dmitrzak@arp.gda.pl

 • cirtoinno-logo-CIRTOINNO_WITH INTERREG

drukuj całą stronę