Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Barbara Merchel-Czech
dyrektor Działu Promocji
tel. +48 58 32 33 136
barbara.merchel-czech@arp.gda.pl

Katarzyna Kaparska
tel. +48 58 32 33 231
katarzyna.kaparska@arp.gda.pl

Anna Bochyńska 
tel. +48 32 33 160
anna.bochynska@arp.gda.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie