Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

SNOwMan

  • Blue

SNOwMan – Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries
 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wdrażania innowacji nietechnologicznych przez firmy, w których właściciel jest jednocześnie menadżerem podejmującym decyzje biznesowe. Aby zrealizować ten cel, w ramach projektu zostaną przygotowane narzędzia do pracy dla konsultantów z instytucji otoczenia biznesu, które na co dzień współpracują z tego typu firmami.


Dla kogo?

Projekt dedykowany jest firmom produkcyjnym zarządzanym przez właścicieli i należącym do sektora SMEs oraz konsultantom z różnego rodzaju instytucji otoczenia biznesu.


Planowane efekty

W ramach projektu zbadane zostaną różne czynniki wpływające na decyzje podejmowane przez właścicieli-menadżerów, a następnie przygotowane i przetestowane: a) nowe podejście do metod świadczenia usług doradczych; b) narzędzia dedykowane konsultantom, mające na celu ułatwienie współpracy z ww. typem firm.


Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.09.2020.


Budżet ARP: 94 750 EUR (w tym 85% dofinansowania ze środków UE w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020)


Strona projektu: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/snowman-86.html


Kontakt:
Anna Jafra – kierownik projektu
tel.: +48 58 32 33 235,
anna.jafra@arp.gda.pl

 

drukuj ()

  • Galeria logotypów

drukuj całą stronę