Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«maj 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

17844 wejść
2019.05.24 11:52

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

25.05.2019

Galeria

  • Forum Przedsiębiorstw, 29 maja 2019

Baner

2.2.1 Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjneTypy projektów:

  1. budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
  2. realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
  3. unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy,
  4. racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług prowadząca w szczególności do zmniejszenia transportochłonności,
  5. budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
  6. poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych.


Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie dedykowane MSP, które pozwoli zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji. Środki UE pomogą  przedsiębiorcom w przełamywaniu barier umożliwiających dalszy rozwój. Przeznaczone będą m.in. na poprawę ekoefektywności, powiązania międzynarodowe, w tym ekspansje na rynki zewnętrzne, ukierunkowanie na innowacje oraz obszary inteligentnych specjalizacji, pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych, a także poprawę efektywności procesów produkcyjnych.  Inwestycje profilowane będą wspierały zwłaszcza przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem do ekspansji, a finansowanie będzie mogło objąć przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na zmianie procesu produkcyjnego czy sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowę zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług, bądź znaczącą poprawę ich jakości. Inwestycje profilowane obejmą także dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności firm dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ponadto dofinansowaniu z UE będą podlegały inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodno-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. Na dotacje dla MSP przeznaczono ponad 40 mln EUR.


POWRÓT do SKORZYSTAJ Z PROGRAMU

POWRÓT do STRONA STARTOWA RPO WP 2014-2020

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego