Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wyniki konkursów
Komunikat dotyczący wezwania konkursowego RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20

Informujemy, że poniżej zamieszczona lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach wezwania konkursowego RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 zawiera wyłącznie projekty, które dotychczas zostały ocenione pozytywnie. 

Pozostała część złożonych projektów jest nadal w ocenie. Czas trwania oceny poszczególnych wniosków jest przede wszystkim zależny od konieczności ewentualnego uzyskania wyjaśnień bądź uzupełnień. 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania będzie sukcesywnie aktualizowana w miarę postępu oceny.

Wyniki naboru konkursowego w ramach Poddziałania 2.2.1. Nabór 24 czerwca 2020 r.
Wyniki konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Nabór od 1 sierpnia do 29 września 2017 r.

 

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie