Obsługa Inwestora – Invest in Pomerania

 • efrr rp_galeria_logosy_nawww
 • Logotyp inicjatywy Invest in Pomerania

Invest in Pomerania

Invest in Pomerania to system obsługi inwestorów zagranicznych w województwie pomorskim, którego celem jest niekomercyjne i kompleksowe wspieranie zagranicznych podmiotów w procesie inwestycyjnym. Proces wsparcia obejmuje także obsługę podmiotu po przeprowadzeniu inwestycji.

Zakres usług realizowanych w ramach Invest in Pomerania:

 • przygotowanie kompleksowego raportu na temat sytuacji gospodarczej regionu, uwzględniającego wybrane przez inwestora czynniki makroekonomiczne, na przykład:
  • dostępność pracowników i koszty zatrudnienia w poszczególnych sektorach
  • koszty najmu i zakupu powierzchni biurowych, magazynowych lub terenów inwestycyjnych
  • liczbę przedsiębiorstw będących potencjalnymi kontrahentami
 • przygotowanie raportu na temat norm prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • wskazanie dostępnych form wsparcia inwestycji na terenie województwa pomorskiego
 • pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z lokalną administracją i potencjalnymi partnerami biznesowymi
 • organizacja wizyt w regionie
 • zebranie oferty najmu i sprzedaży wolnych powierzchni biurowych, magazynowych lub terenów inwestycyjnych
 • przedstawienie pełnej oferty inwestycyjnej, opracowanej specjalnie na potrzeby projektu
 • kompleksowa obsługa po przeprowadzeniu inwestycji
 • realizacja usług rzecznika inwestora

Więcej o Invest in Pomerania

drukuj całą stronę