Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Invest in Pomerania 2020 - informacje o projekcie

  • Galeria logotypów
  • Logotyp Invest In Pomerania

Invest in Pomerania 2020

W lipcu 2016 roku Agencja Rozwoju Pomorza podpisała z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu "Invest in Pomerania 2020" (RPPM.02.05.00-22-0001/16-00).

Celem projektu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego poprzez realizację następujących zadań:

  • wdrożenie mechanizmu finansowego dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy będą mogli uzyskać granty na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i budowę hal przemysłowych lub logistycznych
  • zorganizowanie spójnego systemu zachęt inwestycyjnych, obejmującego między innymi udogodnienia dla podmiotów we wstępnym etapie realizacji inwestycji oraz profesjonalne programy szkoleniowe
  • kompleksowe działania promocyjno-informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców w określonych branżach

Czas realizacji:

  • od lipca 2016 do końca 2023 roku

Budżet:

  • całkowita wartość projektu: 123 998 867,67
  • dofinansowanie na poziomie 77,57%, w wysokości 96 187 308,76 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2104-2020.

Szczegółowe informacje i kontakt:
Wojciech Tyborowski
Dyrektor Działu Obsługi Inwestora
tel.: 58 32 33 256
wojciech.tyborowski@investinpomerania.pl
www.investinpomerania.pl

drukuj całą stronę