Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wpisy dotyczące Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
Ogłoszenie o wpisie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców z dnia 10.01.2020 r.

Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna, KRS 0000004441, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 23.03.2001.

[GD.VII NS-REJ.KRS/026638/19/245]

W dniu 10.01.2020 r. dokonano wpisu nr 56 do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o następującej treści:

Dz. 1 Rub. 2 - Siedziba i adres podmiotu, pkt 3 wpisać ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: SEKRETARIAT@ARP.GDA.PL oraz pkt 4, wpisać ADRES STRONY INTERNETOWEJ: WWW.ARP.GDA.PL

Ogłoszenie o wpisie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców z dnia 16.07.2020 r.

Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna, KRS 0000004441, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 23.03.2001.

[GD.VII NS-REJ.KRS/011482/20/854]

W dniu 16.07.2020 r. dokonano wpisu nr 57 do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o następującej treści:

Dz. 1 Rubryka 4 – Informacje o statucie, pkt 1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu  wpisać pola: 30.06.2020 R. REPERTORIUM A NR 5052/20 NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA § 15 UST. 3 STATUTU, DODANIE W § 15 NOWEGO UST.4.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie