Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

CIR-CO-WAY

  • logo 1

CIR-CO-WAY

– Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks

„CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks” to nazwa nowego projektu, który Agencja Rozwoju Pomorza, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG oraz Skogmo Industripark z Trøndelag w Norwegii będą realizować w ramach inicjatyw z zakresu zielonej transformacji Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) programu EOG - Fundusze Norweskie.

Projekt przede wszystkim ma na celu podniesienie kompetencji i zwiększenie roli parków naukowych, przemysłowych i technologicznych (z jęz. ang. Industry, Science & Technology Parks, w skrócie: ISTPs) w zielonej transformacji, zwłaszcza w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Dodatkowo, partnerzy planują:

  • zbadać potencjał parków i najlepsze norweskie praktyki w obszarze GOZ,
  • zorganizować wizytę studyjną w Norwegii, mającą na celu nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi parkami oraz wymianę wiedzy,
  • opracować rekomendacje i przewodnik bazujący na sprawdzonych rozwiązaniach i dobrych praktykach z Norwegii, w zakresie przepływów materiałowych, zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz współpracy opartej o GOZ,
  • zorganizować seminaria / warsztaty w celu zwiększenia kompetencji pracowników parków i firm członkowskich. Taka inicjatywa poza wartością w postaci wiedzy praktycznej, pozwoli także wypromować rezultaty projektu i podniesie świadomość uczestników na temat zmian klimatycznych oraz zielonej transformacji.

Warto dodać, że norweski partner projektu Skogmo IndustriPark jest wiodącym parkiem przemysłowym i rozwojowym na północy regionu Trøndelag.  Skupia 53 przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. produkcją, transportem, handlem i usługami serwisowymi. Firmy te zatrudniają łącznie około 800 osób. Zamierzeniem osób zarządzających parkiem jest, nie tylko dbałość o zrównoważony rozwój na terenie parku, ale przede wszystkim osiągnięcie do 2040 roku pełnej neutralności dla klimatu przy jednoczesnym wzroście obrotów i zatrudnienia w firmach członkowskich.

Budżet całkowity projektu: to 230 355 EUR tj. 1 057 329 zł. 
Poziom dofinansowania wynosi 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów, w tym 50,85% finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz 49,15% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2023 - 31 lipca 2024

Osoba do kontaktu w Agencji Rozwoju Pomorza: Monika Dmitrzak

monika.dmitrzak@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 237