Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

 • Galeria logotypów właściwych dla Lokalnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP) uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Lokalnego Punktu Informacyjnego przy ARP z Gdańska, świadczącego usługi informacyjne na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku należy do Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim. Głównym celem działania Sieci jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat pozyskiwania środków unijnych w województwie pomorskim w latach 2021-2027.

 

Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Słupsku oferuje w ramach realizowanego zadania bezpłatne usługi obejmujące:

 • konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, pisemne, e-mailowe
 • indywidualne konsultacje u klienta – grupowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.)
 • indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami
 • diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu
 • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu
 • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich
 • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE
 • informację i wstępną pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy)
 • otwarte spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich (w tym webinaria)
 • spotkania dla szkół ponadpodstawowych (stacjonarne i online)
 • Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) - spotkania z klientami w miejscowościach w których nie ma punktu informacyjnego
 • całodzienne dyżury MPI
 • stoiska informacyjne podczas wydarzeń organizowanych w regionie
 • nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich

Konsultanci Punktu w Słupsku udzielają informacji w odniesieniu do wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFRMA) oraz Funduszu Spójności.

  
W ramach realizowanego zadania (2024-2025) przewiduje się m.in.:

 • przeprowadzenie 750 konsultacji
 • przeprowadzenie 8 konsultacji indywidualnych u klientów
 • zorganizowanie 33 spotkań informacyjnych oraz 1 szkolenia
 • przeprowadzenie 26 spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych
 • organizację 26 Mobilnych Punktów Informacyjnych
 • 8 wystąpień w charakterze prelegenta
 • udział w 4 wydarzeniach typu targi, konferencje i imprezy plenerowe ze stoiskiem

Łącznie zaplanowano udział około 1.700 uczestników w organizowanych spotkaniach i szkoleniach.


Przewidywana maksymalna kwota dotacji na lata 2024 – 2025 na realizację zadania wynosi 575.000 złotych

Kontakt: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

Profil Punktu w serwisie: Facebook.com
Więcej informacji na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Strona poświęcona działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu pt. „System Informacji o Funduszach Europejskich”, którego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Wszystkie usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich są bezpłatne.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeEuropejskiedlaPomorza

 

drukuj całą stronę