Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Wizyta studyjna na Litwie, w dniach 17-20 maja 2022 r. - zaproszenie dla firm turystycznych

Zaproszenie dla firm turystycznych do udziału w wizycie studyjnej na Litwie, w dniach 17-20 maja 2022 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. wraz z partnerami projektu SB WELL - Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion (Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja) zaprasza mikro-, małych i średnich przedsiębiorców:

  • z województwa pomorskiego lub pozostałej części kraju będącej obszarem kwalifikowanym w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk (www.southbaltic.eu);
  • prowadzących działalność kierowaną m.in. do turystów: usługi zakwaterowania, gastronomia
  • oferujących produkt/usługę, która może stanowić element turystyki wellbeing;

do udziału w wizycie studyjnej na Litwie, w dniach 17-20.05.2022 r.

Głównym celem wizyty jest m.in. ułatwianie wymiany i rozpowszechniania dobrych praktyk między krajami uczestniczącymi w projekcie oraz firmami z sektora MŚP, które będą wdrażały mapę drogową i wytyczne dotyczące turystyki wellbeing.

Firmy uczestniczące w wizycie studyjnej staną się ambasadorami koncepcji wellbeing w swoim Regionie i promować tę koncepcję lokalnie.

Koszty pokrywane przez organizatora i poziom dofinansowania określa Regulamin uczestnictwa w wizycie studyjnej - do pobrania poniżej.

Warunki rekrutacji na wizytę studyjną: 
• Wstępny program wizyty studyjnej, Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne do pobrania poniżej. 
• W celu udziału w rekrutacji należy dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie na adres sbwell@arp.gda.pl do dnia 04.05.2022r. (do 23:59)

skanu wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami (Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do Regulaminu)

UWAGA: W przypadku załącznika nr 2 proszę wypełnić tylko jeden formularz, który dotyczy reprezentowanej przez Państwa kategorii (tj. noclegi lub gastronomia lub produkt wellbeing lub usługa wellbeing).

Pozostałe załączniki tj. Załącznik nr 6, 7, 8 mają charakter informacyjny i nie należy ich wypełniać, ani odsyłać.

• Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w wizycie decydować będzie liczba punktów przyznanych w trakcie oceny. 
• O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa mailowo do dnia 06.05.2022 r.

Rekrutacja zakończona


Szczegółowe informacje:
e-mail: sbwell@arp.gda.pl
tel. +48 58 323 31 06, 58 32 33 237

Więcej o projekcie: 
https://www.wellbeingtourism.com/
https://www.facebook.com/Wellbeingtourism/

UWAGA: Działalność związaną z turystyką medyczną i zabiegami medycyny estetycznej nie spełnia kryteriów turystyki wellbeing, zgodnie z definicją turystyki wellbeing wypracowaną w ramach projektu SB WELL.