Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

UWAGA!

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem firm doradczych w systemie SPEKTRUM prosimy ubiegających się o akredytację o zachowanie cierpliwości. Wnioski o udzielenie akredytacji są rozpatrywane na bieżąco, w kolejności wpływu do siedziby ARP papierowej dokumentacji (wydruków formularzy akredytacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami). Przesłana dokumentacja trafia do weryfikacji od razu po zakończeniu kwarantanny, skróconej także do bezpiecznego minimum.

Zapraszamy do współpracy Instytucje Otoczenia Biznesu

SPEKTRUM to powstający w województwie pomorskim system świadczenia specjalistycznych usług doradczych, w tym także pomocowych, związanych ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Z systemu SPEKTRUM będą mogły skorzystać wszystkie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego.

Kilkadziesiąt tysięcy pomorskich firm otrzyma dostęp do szerokiej bazy doradców oraz firm doradczych (IOB) akredytowanych przez ARP, które posiadają w ofercie specjalistyczne usługi doradcze, także ze specjalnie utworzonego katalogu usług pomocowych. Firmy będą mogły ubiegać się o granty w wysokości 50 proc. ceny na zakup usług doradczych dostępnych w bazie IOB, a w przypadku grantów tzw. pomocowych kwota dofinansowania będzie wyższa.

Już teraz zachęcamy IOB do przygotowywania oferty dla pomorskich przedsiębiorstw, w szczególności tych, których działalność jest narażona na sytuację pogorszenia się koniunktury wynikającej z epidemii.

ARP uruchamia proces akredytacji IOB, umożliwiający wpisanie do bazy SPEKTRUM. IOB mogą zgłaszać swój akces niemal przez cały czas trwania projektu – przewidywany czas jego zakończenia to połowa roku 2023.

  1. Formularz akredytacyjny IOB (do pobrania niżej) należy wypełnić i przekazać do ARP zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.
  2. Umieszczony poniżej kwestionariusz należy uzupełnić danymi niezbędnymi do stworzenia wizytówki IOB w bazie SPEKTRUM.

Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl.

Wizytówka IOB w bazie SPEKTRUM
*
 
*
 

Adres

*
 
*
 
*
 
 
*
 
 

Klasyfikacja PKD

*
 
 

Kontakt

*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
*
 
 
 
 

Uwaga! W przypadku większej ilości dokumentów (referencji, certyfikatów, uprawnień, licencji itd.) istnieje możliwość dostarczenia ich kopii wraz z podpisanym wnioskiem, składanym w postaci papierowej.

 
*
 
*
 
*
 
*
 
*

* - pole wymagane.


Uwaga! W przypadku większej ilości dokumentów (referencji, uprawnień itd.) istnieje możliwość dostarczenia ich kopii wraz z podpisanym wnioskiem, składanym w postaci papierowej.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie