Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Formularz akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu

Zapraszamy do współpracy Instytucje Otoczenia Biznesu

Z systemu SPEKTRUM będą mogły skorzystać wszystkie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego.

Kilkadziesiąt tysięcy pomorskich firm otrzyma dostęp do szerokiej bazy doradców oraz firm doradczych (IOB) akredytowanych przez ARP, które posiadają w ofercie specjalistyczne usługi doradcze, także ze specjalnie utworzonego katalogu usług pomocowych. Firmy będą mogły ubiegać się o granty w wysokości 50 proc. ceny na zakup usług doradczych dostępnych w bazie IOB, a w przypadku grantów tzw. pomocowych kwota dofinansowania będzie wyższa.

Już teraz zachęcamy IOB do przygotowywania oferty dla pomorskich przedsiębiorstw, w szczególności tych, których działalność jest narażona na sytuację pogorszenia się koniunktury wynikającej z epidemii.

ARP uruchamia proces akredytacji IOB, umożliwiający wpisanie do bazy SPEKTRUM. IOB mogą zgłaszać swój akces niemal przez cały czas trwania projektu – przewidywany czas jego zakończenia to połowa roku 2023.

  1. Formularz akredytacyjny IOB (do pobrania niżej) należy wypełnić i przekazać do ARP zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.
  2. Umieszczony poniżej kwestionariusz należy uzupełnić danymi niezbędnymi do stworzenia wizytówki IOB w bazie SPEKTRUM.

Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl.

INFORMACJE TELEFONICZNE: 58 323 31 13

Dodaj Instytucję Otoczenia Biznesu do bazy SPEKTRUM

Więcej»

Regulamin i formularz akredytacji IOB w projekcie SPEKTRUM