Informacje o Funduszach UE

 • Galeria logotypów


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku oferują kompleksowe, bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców, a także innych podmiotów i osób zainteresowanych wsparciem dla przedsiębiorców w województwie pomorskim z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 jak również programów krajowych na okres 2021-2027 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców prowadzą działalność informacyjną, w tym m.in.:

 • Świadczą bezpłatne usługi w zakresie:
  • konsultacji bezpośrednich
  • konsultacji telefonicznych
  • konsultacji mailowych,

w oparciu o szczegółową diagnozę potrzeb klienta

 • Dodatkowo organizują bezpłatne:
  • spotkania informacyjne stacjonarne i online
  • Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) – spotkania z klientami w miejscowościach, w których nie ma punktu informacyjnego
  • stoiska podczas wydarzeń organizowanych dla przedsiębiorców 

Usługi informacyjne obejmują:

a) Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków RPO WP 2014-2020 w następującym zakresie:

 • Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy – tylko Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje
 • Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa 
 • Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU) – tylko Działanie 13.1 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU

b) Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków FEP 2021-2027 w ramach Priorytetu „Bardziej konkurencyjne i inteligentne Pomorze” (CP 1)
c) Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego dostępne w programach krajowych na okres 2021-2027

Punkty informacyjne dla przedsiębiorców będą informowały o dostępności wsparcia dla przedsiębiorców z ww. źródeł w zakresie każdej z przewidzianych w nich form, w szczególności dotacji, grantów, instrumentów finansowych (pożyczek), doradztwa.

Serdecznie zapraszamy!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku
Olivia Business Centre, bud. Olivia Six
al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
tel. 58 32 33 106, 58 32 33 158
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Zapraszamy na profil Punktu w serwisie Facebook.com
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Zapraszamy na profil Punktu w serwisie Facebook.com

Uwagi i opinie na temat jakości usług oferowanych przez Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców mogą Państwo przesłać na adres inforpo@pomorskie.eu.

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku nie są powiązane z działalnością konsultingową Agencji Rozwoju Pomorza.
 

 

drukuj całą stronę