Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Aktualności

 • szkolenie

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - szkolenie stacjonarne

  2022.06.27

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę niezbędną do kreowania pożądanych zachowań podwładnych i zainspirowanie kierowników do budowania swojej pozycji lidera.

  Termin: 5 lipca 2022 r., godz. 9:00-17:00

 • Bezpłatne doradztwo merytoryczne w ramach konkursu grantowego w projekcie „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

  Bezpłatne doradztwo merytoryczne w ramach konkursu grantowego w projekcie „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

  2022.06.22

  BEZPŁATNE DORADZTWO MERYTORYCZNE w ramach konkursu grantowego w projekcie „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”.

  W ramach konkursu w okresie od 14 czerwca do 21 lipca br. świadczymy indywidulane wsparcie dla przedsiębiorców w postaci doradztwa merytorycznego m.in. w zakresie konsultacji planowanego przedsięwzięcia w szczególności w obszarach ucyfrowienia bądź ekoefektywności oraz zasad ubiegania się o wsparcie. Jest ono skierowane do zainteresowanych przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa podczas spotkania indywidualnego, konsultacji telefonicznej czy spotkania on-line.

 • Seminarium dla firm z branży turystycznej, poświęcone działaniom w ramach projektu SB WELL - Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion. Agencja Rozwoju Pomorza. 28 czerwca.

  Seminarium dla firm z branży turystycznej, poświęcone działaniom w ramach projektu SB WELL - Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion. Agencja Rozwoju Pomorza. 28 czerwca.

  2022.06.21

  Serdecznie zapraszamy branżę turystyczną sektora MSP na seminarium, poświęcone działaniom w ramach projektu SB WELL - Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion.

  Seminarium odbędzie się 28 czerwca w godz. 12:30 - 16:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w sali konferencyjnej na 12 piętrze. Liczba miejsc ograniczona.

 • Spotkanie informacyjne dla pomorskich firm z branży czasu wolnego w związku z konkursem IMPULS. Dzierzgoń, 24 czerwca br.

  Spotkania informacyjne dla pomorskich firm z branży czasu wolnego w związku z konkursem grantowym IMPULS.

  2022.06.21

  W związku z ogłoszonym konkursem dla pomorskich firm z branży czasu wolnego w ramach projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” serdecznie zapraszamy do udziału cyklu spotkań informacyjnych:

  1. 24 czerwca - Dzierzgoń, godz. 10:30 
  2. 28 czerwca - siedziba Agencji Rozwoju Pomorza, godz. 10:00

  Rejestracja elektroniczna. Liczba miejsc na spotkaniach ograniczona

 • Konkurs grantowy w ramach projektu IMPULS. Nabór wniosków od 15 lipca 2022 r.

  Konkurs grantowy w ramach projektu IMPULS. Nabór wniosków od 15 do 21 lipca 2022 r.

  2022.06.15

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19 w ramach projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. 

  Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 15.07.2022 r. do 21.07.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki).

 • doskonalenie kompetencji

  DOSKONALENIE KOMPETENCJI MENADŻERSKICH - Komunikacja z pracownikiem i zespołem. Kontynuacja cyklu szkoleniowego.

  2022.06.15

  Zapraszamy na kontynuację cyklu szkoleń online dotyczącego rozwoju kompetencji menadżerskich pn. "DOSKONALENIE KOMPETENCJI MENADŻERSKICH: Komunikacja z pracownikiem i zespołem"

  Cykl spotkań obejmuje: 
  1. Trudne rozmowy z zespołem 30 czerwca 2022, godz. 9:00-12:00 
  2. Inspirujące spotkania z zespołem 6 lipca 2022, godz. 9:00-12:00 
  3.  Asertywny menadżer 21 lipca 2022, godz. 9:00-12:00

 • przetarg

  Przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

  2022.06.15

  Grupa Zarządzająca Pomerania w imieniu Agencji Rozwoju Pomorza zaprasza do udziału w przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Projekt wielobranżowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, działki nr 148 i 370”
  Informujemy, że wszelkie akcje ofertowe ogłaszane przez spółkę Grupa Zarządzająca Pomerania w tym konkursy, aukcje i przetargi mają charakter prywatnoprawny i stosuje się do nich przepisy kodeksu cywilnego z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Spółki. Przepisy o zamówieniach publicznych nie znajdują zastosowania.

 • logo spektrum

  Dofinansowane usługi doradcze - III konkurs grantowy - SPEKTRUM możliwości dla pomorskich MSP

  2022.06.01

  Ruszył kolejny konkurs grantowy w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Firmy z województwa pomorskiego będą mogły otrzymać dofinansowanie do 75 tys. zł. na zakup specjalistycznych usług doradczych - 50% wartości usługi. Wnioski należy składać w Agencji Rozwoju Pomorza.

 • Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

  Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

  2022.05.18

  Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale firm z sektora MSP w międzynarodowych targach i wystawach jako wystawcy. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 13 czerwca do 29 lipca 2022 r.  

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie