Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Pierwsze wyniki naboru dla firm z branży czasu wolnego

  Wyniki naboru dla firm z branży czasu wolnego – kolejne wnioski wybrane do dofinansowania na dzień 23 września!

  2020.09.24

  Opublikowaliśmy kolejną listę wniosków wybranych do dofinansowania na dzień 23 września w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP. Wyniki konkursów.

 • Granty SPECTRUM - zakończenie składania wniosków

  Granty SPEKTRUM

  2020.09.24

  Informujemy, że 22 września 2020 r. upłynął termin składania(nadania przesyłki) wniosków o udzielenie grantu w wysokości 95 % kosztu zakupu specjalistycznej usługi doradczej niwelującej skutki pandemii COVID-19. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Agencji Rozwoju Pomorza.

   

 • Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  2020.09.22

  Zapraszamy na czterodniowy stacjonarny kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kurs potwierdzony jest zaświadczeniem zgodnym ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin: 24-25 września; 01-02 października 2020 r. 

 • Bezpłatny webinar pn.„Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP”, 15 października 2020 r.

  Bezpłatny webinar pn.„Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP”, 15 października 2020 r.

  2020.09.18

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 15 października 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców. Webinarium odbędzie się w czwartek 15 października 2020r., w godz. 10:00 - 12:00  w programie ClickMeeting.

 • Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków

  Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków

  2020.09.18

  o przyznanie pomocy w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu: Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania; Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne; Rozwój lub stworzenie firm wspierających gospodarczy rozwój regionu.

 • Zdobądź nagrodę Gryfa Gospodarczego!

  Zdobądź nagrodę Gryfa Gospodarczego!

  2020.09.16

  Zapraszamy do udziału w 21. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy".

  Nagrodę można uzyskać w jednej lub dwóch z kategorii: lider INNOWACJI", „lider EKSPORTU", „lider INWESTYCJI", „lider ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ", „POMORSKI START-UP", „lider KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO", „lider PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ", "GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM"

  Zachęcamy do podjęcia wyzwania i przesłania zgłoszenia do 19 października!

   

 • Uwaga, ważny KOMUNIKAT

  Ważny KOMUNIKAT dotyczący badania wstępnego w ramach projektu SPEKTRUM

  2020.09.10

  W związku z niepokojącym sygnałem otrzymanym od jednego z przedsiębiorców zainteresowanych projektem "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” Agencja Rozwoju Pomorza S.A informuje: Badania wstępne kwalifikujące do projektu SPEKTRUM wykonują tylko i wyłącznie wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Agencji Rozwoju Pomorza SA. Prosimy o zgłaszanie  do ARP SA wszelkich prób podszywania się pod jej pracowników. Jednocześnie informujemy, że wszyscy przedsiębiorcy zgłaszający się do badania wstępnego są obsługiwani według kolejności zgłoszeń. Informujemy również, że instytucje otoczenia biznesu, które będą próbowały docierać do przedsiębiorców, wykorzystując w ofercie sformułowania zawierające możliwość przyspieszonego wykonania badania wstępnego przez pracowników ARP S.A. lub informujące o działaniach „w imieniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.”, mogą zostać usunięte w trybie natychmiastowym z bazy akredytowanych wykonawców, a Agencja Rozwoju Pomorza S.A. może dodatkowo podjąć odpowiednie kroki prawne.

 • Informacja dotycząca procedury naboru wniosków dla przedsiębiorców z branży czasu wolnego

  Informacja dotycząca procedury naboru wniosków dla przedsiębiorców z branży czasu wolnego

  2020.08.28

  W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi dotyczącymi przeprowadzonego przez ARP SA w czerwcu bieżącego roku, naboru w nadzwyczajnym trybie wezwania konkursowego (2.2.1_3), przedstawiamy kluczowe informacje  dotyczące tego procesu.

 • Komunikat dla wnioskodawców w konkursie grantowym SPEKTRUM - komentarz do kryteriów wyboru projektów.

  Komunikat dla wnioskodawców w konkursie grantowym SPEKTRUM - komentarz do kryteriów wyboru projektów.

  2020.08.28

  W przypadku wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, gdzie istnieje wątpliwość dotycząca zasadności potrzeby usługi doradczej, jej zakresu bądź wyceny, Komisja Oceny Wniosków może rekomendować wnioskodawcy uczestnictwo w bezpłatnym preaudycie, jeżeli takiego  etapu projektu wcześniej nie przeszedł. Brak zgody na uczestnictwo w sugerowanym przez Komisję Oceny Wniosków preaudycie może skutkować negatywną oceną wniosku ze względu na niespełnienie obligatoryjnego kryterium merytorycznego związanego z uzasadnieniem i racjonalnością wydatków kwalifikowalnych.   

 • Broker zagraniczny - wyniki konkursu

  Broker zagraniczny - wyniki konkursu

  2020.08.06

  Informujemy, że została zakończona ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego – systemu informacji o rynkach zagranicznych, działania realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Z usługi brokera eksportowego w 2020 r. i 2021 r. będzie mogło skorzystać 30 firm, które posiadają potencjał eksportowy stwierdzony na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz wyników badania Proeksport, prowadzonego przez Brokerów lokalnych. 

Stronicowanie

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie