Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Zasady promocji projektów

REACT-EU

Jeśli realizujesz projekt, w którym występuje dofinansowanie z UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU, obowiązkowo dodaj informacje słowną: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19".

Informacja, że dany projekt jest wspierany w ramach REACT-EU, powinna znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach dotyczących realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomości lub wydawanych uczestnikom projektów, w tym na zaświadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Umieść ją także na plakatach z informacjami na temat projektu, tablicach oraz na stronie.


Do pobrania:

Wytyczne regionalne w zakresie informacji i promocji

Wytyczne regionalne mają charakter jedynie pomocniczny. Zawierają m.in. informację o sposobie stosowania znaków unijnych oraz flagi RP wspólnie ze znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu Regionalny Program Operacyjny

Barwy Reczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.)

 

Znak Unii Europejskiej


Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa PomorskiegoWięcej szczegółów na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.