Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

System Promocji i Informacji Gospodarczej
Województwa Pomorskiego (projekt zakończony)

System Promocji i Informacji Gospodarczej Województwa Pomorskiego (SPiIG) (projekt zakończony)

 • -

Celem projektu realizowanego w latach 2007-2015 była aktywna promocja gospodarcza Pomorza w kraju i za granicą. Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie we współpracy z PricewaterhouseCoopers Polska oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową "Analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego". Badanie pozwoliło określić mocne i słabe strony pomorskiej gospodarki, zidentyfikować sektory priorytetowe w rozwoju inwestycji zagranicznych na Pomorzu oraz określić nowe zasady funkcjonowania systemu obsługi inwestorów zagranicznych. W efekcie za kluczowe dla rozwoju naszego regionu uznano branże:

 • Logistyka
 • BPO /SSV
 • ICT
 • Energetyka
 • Chemia lekka
 • Motoryzacja

Autorzy Analizy opracowali również nowy system obsługi inwestorów zagranicznych. Dotychczasowe działania w tym zakresie zostały skupione w ramach jednej inicjatywy pod nazwą Invest in Pomerania. Inicjatywa zapewnia ścisłą współpracę podmiotów odpowiedzialnych za obsługę inwestorów zagranicznych w regionie oraz bardziej efektywne przyciąganie nowych inwestycji.

Współzałożycielami Invest in Pomerania są: Województwo Pomorskie, dwie specjalne strefy ekonomiczne - Pomorska i Słupska, Miasta - Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego oraz Agencja Rozwoju Pomorza, będąca jednocześnie koordynatorem działań powstałego systemu.

W ramach projektu utworzono także dwujęzyczny portal internetowy o tematyce gospodarczej www.investinpomerania.pl. Znajdują się tam kompleksowe informacje o warunkach inwestycyjnych w województwie pomorskim, m.in.: aktualne oferty inwestycyjne, raporty i analizy, najważniejsze wydarzenia gospodarcze.

 • -
 • -
 • -

  Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.