Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Podsumowanie realizacji projektu "SPEKTRUM" 2023

Pomorskie firmy zmieniają się dzięki usługom doradczym – podsumowanie realizacji projektu "SPEKTRUM”

8 grudnia,  odbyła się konferencja podsumowująca trzy lata realizacji unijnego projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Jego celem było ułatwienie lokalnym firmom skorzystania z usług doradczych wspomagających rozwój biznesu. Projekt doskonale wpisał się w potrzeby pomorskich przedsiębiorstw. Dotychczasowe efekty SPEKTRUM zadecydowały o jego kontynuacji.    

Umowa na realizację projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a ARP w dn. 2 marca 2020 r. Pomimo utrudnień związanych z pandemią COVID założenia projektu zostały zrealizowane.

Głównym celem „SPEKTRUM” było podniesienie konkurencyjności pomorskich firm z sektora MSP poprzez stworzenie kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie.

Agencja Rozwoju Pomorza dzięki projektowi przyczyniła się do wzmocnienie pozycji rynkowej pomorskich firm ułatwiając im zakupu usług rozwojowych. Najczęściej wybierano wsparcie doradcze w obszarze marketingu, organizacji i zarządzania oraz prawno-podatkowe.

W efekcie realizacji projektu:

 • 582 przedsiębiorstwa podpisały umowę o grant na łączną kwotę dofinasowania ponad 20 milionów zł
 • 456 firm wdrożyło zmiany organizacyjno-procesowe
 • 412 Instytucji Otoczenia Biznesu uzyskały akredytację ARP na świadczenie w ramach projektu specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców

Mocne strony projektu najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców:

 • przejrzyste warunki udziału
 • wysoki poziom wsparcia finansowego
 • krótki czas oczekiwania na usługę
 • duża baza firm akredytowanych do świadczenia usług w ramach projektu
 • profesjonalizm firm świadczących usługi doradcze
 • wsparcie merytoryczne i zaangażowanie pracowników ARP

Niemal 40% grantów o wartości 8,1 mln PLN otrzymały podmioty z dwóch rodzajów działalności produkcyjnej oraz HoReCa, szczególnie doświadczonej podczas pandemii. 

Projekt będzie wkrótce kontynuowany.

 • _LUM7489
 • _LUM7468
 • _LUM7588
 • _LUM7506
 • _LUM7595
 • _LUM7335
 • _LUM7689
 • _LUM7788
 • _LUM7814
 • _LUM8031
 • _LUM8225
 • _LUM8415
 • _LUM8587
 • _LUM8439
 • _LUM8640