Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

III Konkurs INVEST IN POMERANIA ACADEMY - pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI. III Konkurs o przyznanie wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY w ramach projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020” - przeprowadzenie szkoleń dla operatorów dźwigów portowych

1. Pytanie: 
W nawiązaniu do zapisów „ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA SZKOLENIA INVEST IN POMERANIA ACADEMY” mówiących, iż:

„Wsparciu podlegać będą przedsiębiorcy prowadzący działalność edukacyjno-szkoleniową w obszarze związanym WYŁĄCZNIE z Inteligentną Specjalizacją Pomorza w obszarze „Technologie offshore i portowo-logistyczne” (ISP1) (…)”

czy wniosek może zostać złożony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność edukacyjno-szkoleniową w RÓŻNYCH OBSZARCH, w tym w obszarze związanym z inteligentną specjalizacją pomorza w obszarze „Technologie offshore i portowo-logistyczne”?

Odpowiedź: 
Pełen zapis regulaminu brzmi :

„Wsparciu podlegać będą przedsiębiorcy prowadzący działalność edukacyjno-szkoleniową w obszarze związanym wyłącznie z pierwszą Inteligentną Specjalizacją Pomorza w obszarze „Technologie offshore i portowo-logistyczne” (ISP1). Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zakres tematyczny szkoleń, które organizuje, wpisuje się w wyżej wymienioną Inteligentną Specjalizację Pomorza.”

Słowo wyłącznie odnosi się do wybranych specjalizacji pomorza i oznacza, że spośród wszystkich ISP Wnioskodawca musi działać w wymienionych. Nie oznacza to jednak, że nie może prowadzić działalności w różnych  innych obszarach (wyłączna działalność gospodarcza w zakresie konkursu)

 

2. Pytanie: 
Czy absolwent kursu może zostać zatrudniony na część etatu, czy musi na cały?

Odpowiedź: 
Za zatrudnienie rozumiemy: umowę o pracę, umowy cywilnoprawne lub inną formę współpracy tj. samozatrudnienie (założenie działalności gospodarczej przez osobę przeszkoloną). Nie jest wymaganym by był to pełen etat.


3. Pytanie: 
Czy uczestnikami szkoleń na etapie rekrutacji muszą być osoby zamieszkujące na terytorium województwa pomorskiego czy mogą to być osoby z innych województw?

Odpowiedź: 
Nie ma wymogu by były to osoby zamieszkujące województwo pomorskie – przy założeniu jednak, że kursanci znajdą później zatrudnienie w województwie pomorskim, a szkolenia muszą się odbyć na terenie województwa pomorskiego.


4. Pytanie: 
Czy uczestnikiem szkolenia może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze tematu szkolenia?

Odpowiedź: 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w temacie szkolenia, założoną przed rozpoczęciem szkolenia,  nie będzie mogła zostać zaliczona do wskaźnika efektywności.