Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

IMPULS - Komunikaty, ważne informacje

Komunikat dla grantobiorców konkursów IMPULS dotyczący zmian w realizowanych projektach

Zgodnie z zapisami pkt. 2.4 Regulaminu Konkursu Grantowego IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, co do zasady nie ma możliwości wprowadzania zmian rzeczowych w projektach.

W związku z tym, należy przyjąć, iż zaakceptowany na etapie oceny merytorycznej budżet projektu, jest ostateczny i grantobiorca jest zobowiązany do jego realizacji w takim zakresie.