Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

  • Zest. nowe
"Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów" - szkolenie dla wybranych do dofinansowania firm w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 - 29 listopada 2019 r.

Instytucja Pośrednicząca II stopnie zaprasza firmy wybrane do dofinansowania w rozstrzygniętym konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP 2014 - 2020 (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18) na szkolenie dotyczące zasad prawidłowej realizacji i rozliczania projektów oraz zasad udzielania zamówień. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada o godz. 10.00 w naszej siedzibie przy Al. Grunwaldzkiej 472 D na 12 piętrze w sali konferencyjnej.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Pocztą elektroniczną potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia i wpisanie na listę uczestników.

Kolejne spotkanie dotyczące realizacji i rozliczania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1RPO WP odbędzie się dn.  17 grudnia 2019 r. Szczegóły i zapisy TUTAJ

 

  • data: 2019-10-28

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów”,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, 
Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

29 listopada 2019 r.
godz. 10.00 - 15.30
siedziba Agencji Rozwoju Pomorza

Dane osobowe:

*
 
*
 
 
*
 
*
 
 
 
 
 

Kontakt:
Dział Promocji
Agencja Rozwoju Pomorza
tel. 58 32 33 136 lub 231 lub 161
dpp@arp.gda.pl


wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie