Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Komunikaty, informacje dotyczące SPEKTRUM

  • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

Zakończenie przyjmowania wniosków oraz wydłużenie okresu realizacji projektów

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.05.2023 r. kończy się przyjmowanie wniosków o udzielenie grantu w konkursie SPE.04.2023. Jednocześnie uchwałą z dnia 4.05.2023 Zarząd ARP SA wydłużył okres realizacji projektów do dnia 31.08.2023 r.

Badanie wstępne w ramach projektu SPEKTRUM. Komunikat dla zainteresowanych ubieganiem się o grant

Przedsiębiorstwa, które chcą mieć zrealizowane badanie wstępne w aktualnym IV naborze wniosków, powinny zgłosić się za pośrednictwem formularza nie później niż do 11 maja 2023 r. Przypominamy, że elementem obowiązkowym w konkursie grantowym SPEKTRUM jest przejście badania wstępnego przed złożeniem wniosku.

KONDYCJA POMORSKICH FIRM W SYTUACJI COVID-19 (Fala II)

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania pomorskich MSP. Badanie realizowane było w styczniu/lutym 2021  przez PBS Sp. z o.o. na zlecenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. i przedstawia kondycję pomorskich firm w sytuacji COVID-19 po drugiej fali: sytuacje finansową, zmiany organizacyjne, eksport, korzystanie ze wsparcia publicznego i rokowania na przyszłość .

Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach SPEKTRUM

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizacji i rozliczania projektów w ramach SPEKTRUM na kanale Youtube.  

SPEKTRUM – ważna informacja dla firm zainteresowanych otrzymaniem grantu

Firmy zainteresowane otrzymaniem grantu w systemie SPEKTRUM zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach Agencji Rozwoju Pomorza, a także do subskrypcji newslettera. W najbliższym czasie zostanie opublikowana informacja o kolejnym konkursie grantowym. Niezależnie od harmonogramu kolejnego naboru wniosków można zgłaszać firmy zainteresowane grantami na zakup usług doradczych do badania wstępnego, a także do pogłębionego badania potrzeb doradczych (preaudytu).

Zmiana Regulaminu Konkursu Grantowego SPEKTRUM, w którym wydłużony został termin udzielania wsparcia niwelującego skutki pandemii COVID-19 do 30.06.2021 (DOTYCZY PODPISYWANYCH UMÓW W ZWIĄZKU Z PRZYZNANYM GRANTEM)

Informujemy, że zmieniony został Regulamin Konkursu Grantowego SPEKTRUM,  w którym wydłużony został termin udzielania wsparcia (czyli termin podpisania umowy o powierzenie grantu) niwelującego skutki pandemii COVID 19 do 30.06.2021 r. Zmieniony został również Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

KONDYCJA POMORSKICH FIRM W SYTUACJI COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania pomorskich MSP. Badanie realizowane było w lipcu 2020  przez PBS Sp. z o.o. na zlecenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. i przedstawia kondycję pomorskich firm w sytuacji COVID-19: sytuacje finansową, zmiany organizacyjne, eksport i inwestycje.

Wydłużenie oceny wniosków o udzielenie grantu w ramach SPEKTRUM

W związku z wpływem ponad 250 wniosków o udzielenie grantu na Specjalistyczne Usługi Doradcze do Konkursu nr SPE.01.2020 realizowanego w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system Usług Doradczych” Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny pojedynczego projektu do 60 dni roboczych.

Granty SPEKTRUM

Informujemy, że 22 września 2020 r. upłynął termin składania(nadania przesyłki) wniosków o udzielenie grantu w wysokości 95 % kosztu zakupu specjalistycznej usługi doradczej niwelującej skutki pandemii COVID-19. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Agencji Rozwoju Pomorza.

Ważny KOMUNIKAT dotyczący badania wstępnego w ramach projektu SPEKTRUM

W związku z niepokojącym sygnałem otrzymanym od jednego z przedsiębiorców zainteresowanych projektem "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” Agencja Rozwoju Pomorza S.A informuje: Badania wstępne kwalifikujące do projektu SPEKTRUM wykonują tylko i wyłącznie wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Agencji Rozwoju Pomorza SA. Prosimy o zgłaszanie  do ARP SA wszelkich prób podszywania się pod jej pracowników. Jednocześnie informujemy, że wszyscy przedsiębiorcy zgłaszający się do badania wstępnego są obsługiwani według kolejności zgłoszeń. Informujemy również, że instytucje otoczenia biznesu, które będą próbowały docierać do przedsiębiorców, wykorzystując w ofercie sformułowania zawierające możliwość przyspieszonego wykonania badania wstępnego przez pracowników ARP S.A. lub informujące o działaniach „w imieniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.”, mogą zostać usunięte w trybie natychmiastowym z bazy akredytowanych wykonawców, a Agencja Rozwoju Pomorza S.A. może dodatkowo podjąć odpowiednie kroki prawne.

Informacja dotycząca sposobu składania wniosków w ramach konkursu grantowego SPEKTRUM

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z punktem 10 Regulaminu Konkursu Grantowego Spektrum, za 14 dni zamykamy nabór wniosków o udzielenie grantu na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID 19 (95% dofinansowania) w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” (załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu Grantowego Spektrum).

Jednocześnie informujemy, iż od 9.09.2020 r. do 22.09.2020 r. (ostatni dzień naboru) przyjmujemy tylko wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.  Ze względu na szczególne zasady bezpieczeństwa w warunkach pandemii obowiązuje ZAKAZ DOSTARCZANIA wniosków o grant osobiście do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza. 

 

SPEKTRUM – bezpłatne webinaria informacyjne na temat projektu - 31 lipca

Jak otrzymać dofinansowanie dla firmy na zakup specjalistycznej usługi doradczej? Kiedy firma może ubiegać się o grant na usługi niwelujące skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2? Jakie są warunki złożenia przez firmę wniosku o dofinansowanie? Jak przebiega proces akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi doradcze na rzecz firm? 

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania, zapisz się na bezpłatne webinarium poświęcone projektowi grantowemu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Organizujemy dwa webinary, jeden dla mikro-, małych i średnich pomorskich firm, drugi dla Instytucji Otoczenia Biznesu.

SPEKTRUM otwiera wachlarz możliwości dla firm z Pomorza – rusza konkurs grantowy

Agencja Rozwoju Pomorza od 12 sierpnia rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” na zakup specjalistycznych usług doradczych. 

Rusza konkurs dla mikro-, małych i średnich firm w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Rusza konkurs grantowy dla MSP. O dofinansowanie zakupu specjalistycznych usług doradczych mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim. Dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi. 

Wnioski o udzielenie grantu będą przyjmowane od 12 sierpnia. Zachęcamy już teraz do skorzystania z badania wstępnego potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, które jest obowiązkowe przed złożeniem wniosku o grant i które usprawni sam proces wnioskowania o dofinansowanie.

Zapraszamy do współpracy Instytucje Otoczenia Biznesu

ARP uruchamia proces akredytacji IOB, umożliwiający wpisanie do bazy SPEKTRUM. IOB mogą zgłaszać swój akces niemal przez cały czas trwania projektu – przewidywany czas jego zakończenia to połowa roku 2023.

SPEKTRUM, czyli wachlarz możliwości dla pomorskich firm

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na usługi doradcze. Umowa na jego stworzenie została zawarta w poniedziałek, 2 marca br. pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a Agencją Rozwoju Pomorza. SPEKTRUM będzie finansowane z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Koncepcję systemu SPEKTRUM przygotowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie ARP w zakresie wspierania podmiotów gospodarczych z sektora MSP. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi większa profesjonalizacja pomorskich przedsiębiorstw. To z kolei przełoży się na zwiększenie dochodowości w sektorze MSP, co w efekcie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia, prace badawczo-rozwojowe czy powstanie nowych inwestycji. Zakłada się również ożywienie branż skupionych w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji Pomorza.