Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

  • Łukasz Żelewski - prezes Agencji Rozwoju Pomorza

Łukasz Żelewski – od 2007 prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. W latach 2003-2006 dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie m.in. z sukcesem przeprowadził prywatyzację spółki Neptun Film. Jako dyrektor Okręgu Poczty Polskiej w Gdańsku w  latach 1998-2002 podjął i wdrożył działania rozwojowe, które zaowocowały uzyskaniem rentowności przedsiębiorstwa  oraz  znacznym wzrostem  obrotów. Do 1998 prowadził własną działalność gospodarczą. Członek Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości i Rady Izby Gospodarczej Pomorza. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się kosmologią i turystyką wysokogórską.

 

  • Rafał Dubel - wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza

Rafał Dubel – od 2016 wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Agencji Rozwoju Pomorza. Nadzoruje Dział Inwestycji Kapitałowych, Dział Konsultingu i Rozliczeń, Dział Finansowo-Księgowy oraz Fundusz Kapitałowy ARP.

 

  • Piotr Ciechowicz - wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza

Piotr Ciechowicz – od 2007 wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. Nadzoruje Regionalną Instytucję Finansującą, Dział Obsługi Inwestora i Dział Promocji. Odpowiada za dystrybucję środków z Funduszy Europejskich dla firm i instytucji otoczenia biznesu w formie bezzwrotnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 (również w latach 2007-2013)  oraz programu krajowego Innowacyjna Gospodarka. Odpowiedzialny także za wdrażanie instrumentów finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach inicjatywy Jessica i programu - Pożyczka Rewitalizacyjna. Nadzoruje funkcjonowanie kompleksowego systemu wsparcia inwestycji w regionie. Wcześniej wicedyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie  tworzył regionalne ramy wdrażania i zarządzania Funduszami Europejskimi w kolejnych okresach programowania Unii Europejskiej (począwszy od środków przedakcesyjnych po perspektywę 2014-2020). Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Gra w piłkę nożną i koszykówkę.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie