Zarząd

  • Łukasz Żelewski - prezes Agencji Rozwoju Pomorza

Łukasz Żelewski – od 2007 prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. W latach 2003-2006 dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie m.in. z sukcesem przeprowadził prywatyzację spółki Neptun Film. Jako dyrektor Okręgu Poczty Polskiej w Gdańsku w  latach 1998-2002 podjął i wdrożył działania rozwojowe, które zaowocowały uzyskaniem rentowności przedsiębiorstwa  oraz  znacznym wzrostem  obrotów. Do 1998 prowadził własną działalność gospodarczą. Członek Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości i Rady Izby Gospodarczej Pomorza. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się kosmologią i turystyką wysokogórską.

 

  • Rafał Dubel - wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza

Rafał Dubel – od 2016 wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Agencji Rozwoju Pomorza. Nadzoruje Dział Inwestycji Kapitałowych, Dział Konsultingu i Rozliczeń, Dział Finansowo-Księgowy oraz Fundusz Kapitałowy ARP.

 

  • Piotr Ciechowicz - wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza

Piotr Ciechowicz – od 2007 wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. Posiada szerokie doświadczenie w inicjowaniu oraz wdrażaniu projektów unijnych, istotnych dla rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego – finansowanych w ramach programów regionalnych,  krajowych i międzynarodowych.  Aktualnie są to m.in. projekt Invest in Pomerania 2020, mający na celu pozyskiwanie inwestorów zagranicznych i promocję gospodarczą Województwa Pomorskiego; Pomorski Broker Eksportowy wspierający aktywność eksportową MŚP oraz projekt SPEKTRUM, ułatwiający firmom dostęp do specjalistycznych usług doradczych.
Odpowiada za dystrybucję środków z funduszy europejskich dla firm oraz instytucji otoczenia biznesu w formie bezzwrotnych dotacji i grantów z programów regionalnych i krajowych.
Koordynuje prace Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających przy ARP, które wspierają przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój. Nadzorował wiele przedsięwzięć wskazujących nowoczesne trendy w gospodarce np. realizowane ostatnio międzynarodowe projekty wspierające postawy proekologiczne wśród przedsiębiorców - „CIRTOINNO, Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs”, dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego w turystyce oraz projekt „Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku - Przewodnik po dobrych praktykach i promocji”. 
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Woodbury School of Business at Utah Valley University (MBA). Ojciec córki i syna, pasjonat sportu.