Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Bezpłatne doradztwo merytoryczne w ramach konkursu grantowego w projekcie „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

Bezpłatne doradztwo merytoryczne w ramach konkursu grantowego w projekcie „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

BEZPŁATNE DORADZTWO MERYTORYCZNE w ramach konkursu grantowego w projekcie „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

W ramach konkursu (w okresie od 14 czerwca do 21 lipca br.) świadczymy indywidulane wsparcie dla przedsiębiorców w postaci doradztwa merytorycznego m.in. w zakresie konsultacji planowanego przedsięwzięcia w szczególności w obszarach ucyfrowienia bądź ekoefektywności oraz zasad ubiegania się o wsparcie.

Jest ono skierowane do zainteresowanych przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa podczas spotkania indywidualnego, konsultacji telefonicznej czy spotkania on-line.