Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Wyraź opinię

Ankieta badania satyfakcji Klienta ARP S.A.
Obsługa Funduszy Europejskich (Dział Regionalna Instytucja Finansująca) – ARP S.A. realizuje zadania związane z przyjmowaniem i oceną wniosków, nadzoruje sposób wykorzystania dotacji unijnych oraz zajmuje się promocją i udzielaniem informacji.
Obsługa Funduszy Europejskich - ocena jakości obsługi : *
Obsługa Funduszy Europejskich - ocena jakości obsługi :

Usługa informacyjna dla przedsiębiorcy – (Dział Rozwoju Przedsiębiorczości - Punkty Konsultacyjne) – bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
Usługa informacyjna dla przedsiębiorcy - ocena jakości obsługi : *
Usługa informacyjna dla przedsiębiorcy - ocena jakości obsługi :

Usługa szkoleniowa otwarta (Dział Akademia Edukacji Regionalnej) – ARP S.A. organizuje szkolenia ogólnodostępne dla przedsiębiorców, starterów i pracowników instytucji samorządowych.
Usługa szkoleniowa otwarta - ocena jakości usługi : *
Usługa szkoleniowa otwarta - ocena jakości usługi :

Usługa szkoleniowa zamknięta (Dział Akademia Edukacji Regionalnej) – ARP S.A. organizuje szkolenia specjalnie organizowane na zamówienie firm lub instytucji
Usługa szkoleniowa zamknięta - ocena jakości usługi : *
Usługa szkoleniowa zamknięta - ocena jakości usługi :

Realizacja projektów regionalnych (Dział Rozwoju Przedsiębiorczości) – ARP S.A. realizuje przedsięwzięcia na rzecz rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, a w szczególności takie, które dążą do rozwoju regionalnej przedsiębiorczości
Realizacja projektów regionalnych - ocena jakości usługi : *
Realizacja projektów regionalnych - ocena jakości usługi :

Usługa Konsultingowa (Dział Konsultingu) – ARP S.A. oferuje kompleksową obsługę procesu pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu
Usługa Konsultingowa - ocena jakości usługi: *
Usługa Konsultingowa - ocena jakości usługi:

Usługa informacyjna w Centrum Obsługi Inwestora (Dział Centrum Obsługi Inwestora) – ARP S.A. prowadzi podstawową obsługę inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w województwie pomorskim
Usługa informacyjna w Centrum Obsługi Inwestora - ocena jakości usługi : *
Usługa informacyjna w Centrum Obsługi Inwestora - ocena jakości usługi :

Usługa promocyjna (Dział Promocji) – ARP S.A. realizuje zadania w zakresie promocji działań i projektów realizowanych przez ARP S.A.
Usługa promocyjna - ocena jakości usługi : *
Usługa promocyjna - ocena jakości usługi :


Dodatkowe opinie
Dodatkowe opinie, sugestie, uwagi