Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Spotkania i webinary w ramach SPEKTRUM

Praktyczne aspekty i kwestie problemowe sprawozdawczości ESG w sektorze MŚP - webinar

Zapraszamy na webinar, który wprowadzi w tematykę ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) i pomoże w sprawnym poruszaniu się w gąszczu regulacji. Pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy oraz podjęcie pierwszych działań na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Wskaże tę ścieżkę i pozwoli ocenić, na jakim etapie znajduje się organizacja, w której funkcjonujemy.

Cyberbezpieczeństwo jako fundament ciągłości pracy przedsiębiorstwa, 15 listopada w Słupsku oraz 17 listopada w Gdańsku

Zapraszamy na bezpłatne seminaria w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” na teamat cyberbezpieczeństwa w biznesie.

Kierunek: zrównoważone opakowania - dobre praktyki - webinar, 23 października 2023

Zapraszamy na bezpłatny webinar podczas naszego webinaru dowiesz się m.in: dlaczego zamykanie obiegu opakowań jest jednym z kluczowych elementów wdrażania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jakie praktyczne kroki można podjąć i z jakich narzędzi skorzystać, dążąc do zamykania obiegu opakowań?

Seminarium w ramach projektu SPEKTRUM

Formularz zgłoszeniowy 

na bezpłatne seminaria w ramach projektu "SPEKTRUM". Pomorski System Usług Doradczych
 

*


Dane osoby zgłaszającej się na seminarium:

*
 
*
 
*
 
 
 
Czy korzystałeś/korzystałaś z projektu SPEKTRUM? *
 
Czy korzystałeś/korzystałaś z projektu SPEKTRUM?

Skąd się dowiedziałeś o seminarium?
 
Skąd się dowiedziałeś o seminarium?
 

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE – RODO  informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, 80-309 Gdańsk. Pozostałe  dane kontaktowe to: spektrum@arp.gda.pl  tel. 58 323 31 00;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: rodo@arp.gda.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-      realizacji niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

-      rozliczeń finansowo – księgowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów finansowy, podatkowych);

-      archiwizacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);

  1. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i  niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. 10 lat od zakończenia realizacji projektu tj. 31.12.2033 r.;
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub  ograniczenia przetwarzania.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 
*

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji e-mailowo o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (w tym newslettera) z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Wyrażam zgodę na informowanie telefonicznie o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

* - pole wymagane


Paragrafy a firma w sieci - Gdańsk, 7 listopada

Zapraszamy 7 listopada do Gdańska na bezpłatne seminarium w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Skuteczna sprzedaż

Zapraszamy 11 października do Szemudu na bezpłatne seminarium w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Podczas seminarium dowiesz się: jak stworzyć wygrywającą strategię sprzedaży dla swojego przedsiębiorstwa, jak mądrze rozwijać i skalować swój biznes, czyli "pracować nad firmą, a nie tylko w firmie", a także jak wykorzystać nowoczesne kanały sprzedażowe do budowania marki i pozyskania nowych klientów. Seminarium odbędzie się 11 października 2023, godz. 10:00 w Centrum Samorządowym, ul. Samorządowa 1, Szemud.

Komunikacja kryzysowa

Zapraszamy 29 września do Gdyni na bezpłatne seminarium pn. "komunikacja kryzysowa". Porozmawiamy o meandrach skutecznej komunikacji w kryzysie. Czy we współczesnym świecie można jeszcze kontrolować komunikację i jak to robić. A przede wszystkim jak w kryzysie rozmawiać z zespołem i swoimi klientami.

Seminarium poprowadzi Magdalena Skorupka-Kaczmarek, od 2019 roku CEO agencji KomunikujMY. Wcześniej rzeczniczka prasowa Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i Gdańskich Inwestycji Komunalnych. Kierowała zespołami komunikacji i PR.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Technostres – dlaczego boimy się, że AI zabierze nam pracę?

Zapraszamy 25 sierpnia na bezpłatne seminarium w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, którego tematem będzie problematyka stresu w erze cyfrowej i sposobów na zdrowe życie z technologią.

Komunikacja w biznesie – od rozmowy do prezentacji

Z POWODU WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC NA SPOTKANIU ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA SEMINARIUM.

Obliczanie śladu węglowego produktu i usługi Twojej firmy - 20 kwietnia

Obliczanie śladu węglowego produktu – spotkanie 20 kwietnia Zapraszamy na bezpłatne spotkanie w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, podczas którego porozmawiamy m.in. o tym jak obliczyć ślad węglowy produktu i usługi oraz o zagrożeniach klimatycznych i redukcji śladu węglowego, które stały się elementem strategii biznesowych i zarządzania ryzykiem.

„Spektrum’owe - LOVE” czyli  „bo do tanga trzeba dwojga”. 1 marca

Zapraszamy Państwa do udziału w szybkich randkach biznesowych w ramach projektu SPEKTRUM. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców MSP z regionu pomorskiego oraz akredytowanych w systemie SPEKTRUM firm doradczych, które ma na celu poszerzenie kręgu biznesowych kontaktów i wygenerowanie możliwości współpracy. Gdzie i kiedy odbędzie się randka? 1 marca w strefie O4 Coworking | Olivia Centre, Budynek Olivia Four, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Zgłoszenia do 28 lutego.

Zrównoważony rozwój w strategii firmy - spotkanie 7 marca

Zapraszamy przedsiębiorców na kolejne bezpłatne spotkanie w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, tym razem do Domu Zdrojowego w Brzeźnie.

Wyzwania dla przedsiębiorców w 2023 roku. Bezpłatne szkolenie w ramach projektu SPEKTRUM. 12 stycznia 2023

Zapraszamy na szkolenie dla firm w ramach projektu SPEKTRUM poświęcone dwóm ważnym i aktualnym kwestiom, które poprowadzą doświadczeni eksperci. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w dniu 12 stycznia 2023 r. w godz. 12:00 - 15:00. 

„Zarządzanie różnorodnym zespołem w zmianie” - seminarium 10 stycznia w Słupsku

Zapraszamy na seminarium pt. „Zarządzanie różnorodnym zespołem w zmianie”

Jak zwiększyć efektywność sprzedażową firmy? – szkolenia z Jackiem Czarnowskim w ramach projektu SPEKTRUM

Zapraszamy na szkolenia pn. "Jak zwiększyć efektywność sprzedażową firmy?". Uczestnicy dowiedzą się od uznanego trenera i doradcy, Jacka Czarnowskiego, jakie są sposoby na sprawdzenie sprawności zespołu sprzedaży? Które elementy proefektywnościowe zależą od handlowców, a jakie od menedżerów? Jakie są kluczowe czynniki wpływające na efektywność sprzedażową firmy? Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu i wdrażaniu programów doradczych związanych z rozwojem sprzedaży?

Szkolenie  odbędzie się 16 listopada, godz. 10.00-13.00, Craft Beer Central Hotel, ul. Podwale Grodzkie 4

Jak lokalność przyciąga nowych klientów? – Łukasz Długowski z firmy Mikrowyprawy. Szkolenie. 12 października

Jak nawiązywać relacje z lokalną społecznością? Dlaczego są niezbędne w biznesie? Czy bagno może być produktem luksusowym? Nowa grupa zamożnych klientów poszukująca autentyczności – jak lokalność pomoże ich przyciągnąć? Na powyższe pytania w trakcie szkolenia udzieli odpowiedzi Łukasz Długowski, podpierając się licznymi przykładami z Afryki i Ameryki Południowej. Opowie także o tropieniu wilków w Puszczy Białowieskiej jako szerokiej inicjatywie powstałej i rozwijanej w oparciu o lokalnych przewodników, fotografów, rzemieślników i artystów. Szkolenie odbędzie się 12 października, godz. 17.00 w Olivia Garden, al. Grunwaldzka 472C, Gdańsk. 
Wstęp wolny – wymagana rejestracja.

Jak wprowadzić wolontariat pracowniczy w mojej firmie? WEBINARIUM:18 maja 2022, godz. 10:00-12:30. REJESTRACJA UDZIAŁU

Konflikt zbrojny w Ukrainie wpłynął na wiele aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. W celu przybliżenia jego skutków organizacyjnych i prawnych zachęcamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów. Są one zaadresowane przede wszystkim do przedsiębiorców z Pomorza, którzy poszukują informacji na temat praktycznych rozwiązań nie tylko w zakresie zatrudniania Ukraińców i wspierania pracowniczego wolontariatu

Spotkanie pn. "Jak wprowadzić wolontariat pracowniczy w mojej firmie?" organizujemy 18 maja br. w godz. 10:00-12:30. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.