Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

  • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznej usługi doradczej. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Zapraszamy MSP z województwa pomorskiego

  • Jesteś pomorskim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą?
  • Potrzebujesz usługi doradczej?
  • Chcesz zbadać swoje potrzeby rozwojowe?

Skontaktuj się z nami: (58) 32 33 106, 607 970 007

Jakie usługi doradcze zostały objęte systemem SPEKTRUM?

Jeśli nie znalazłeś specjalistycznej usługi doradczej świadczonej przez twoją firmę, napisz do nas – spektrum@arp.gda.pl. Włączymy ją do katalogu usług objętych systemem SPEKTRUM.