Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Ważna informacja

Ze względu na szczególne zasady postępowania w warunkach pandemii SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o składanie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej:

 1. wniosków o udzielenie grantu dla MSP na zakup specjalistycznej usługi doradczej
 2. wniosków o przyznanie akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu

Wnioski należy przesyłać pod adresem:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

z dopiskami:

 • GRANT SPEKTRUM – w przypadku MSP ubiegających się o granty
 • AKREDYTACJA SPEKTRUM – w przypadku Instytucji Otoczenia Biznesu
Zapraszamy do współpracy Instytucje Otoczenia Biznesu

SPEKTRUM to powstający w województwie pomorskim system świadczenia specjalistycznych usług doradczych, w tym także pomocowych, związanych ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Z systemu SPEKTRUM będą mogły skorzystać wszystkie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego.

Kilkadziesiąt tysięcy pomorskich firm otrzyma dostęp do szerokiej bazy doradców oraz firm doradczych (IOB) akredytowanych przez ARP, które posiadają w ofercie specjalistyczne usługi doradcze, także ze specjalnie utworzonego katalogu usług pomocowych. Firmy będą mogły ubiegać się o granty w wysokości 50 proc. ceny na zakup usług doradczych dostępnych w bazie IOB, a w przypadku grantów tzw. pomocowych kwota dofinansowania będzie wyższa.

Już teraz zachęcamy IOB do przygotowywania oferty dla pomorskich przedsiębiorstw, w szczególności tych, których działalność jest narażona na sytuację pogorszenia się koniunktury wynikającej z epidemii.

ARP uruchamia proces akredytacji IOB, umożliwiający wpisanie do bazy SPEKTRUM. IOB mogą zgłaszać swój akces niemal przez cały czas trwania projektu – przewidywany czas jego zakończenia to połowa roku 2023.

 1. Formularz akredytacyjny IOB (do pobrania niżej) należy wypełnić i przekazać do ARP zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.
 2. Umieszczony poniżej kwestionariusz należy uzupełnić danymi niezbędnymi do stworzenia wizytówki IOB w bazie SPEKTRUM.

Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl.

Zapraszamy MSP z województwa pomorskiego
 • Jesteś pomorskim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą?
 • Potrzebujesz usługi doradczej?
 • Chcesz zbadać swoje potrzeby rozwojowe?

Skontaktuj się z nami: (58) 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007.

SPEKTRUM otwiera wachlarz możliwości dla firm z Pomorza – rusza konkurs grantowy

Agencja Rozwoju Pomorza od 12 sierpnia rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” na zakup specjalistycznych usług doradczych. 

Jeśli nie znalazłeś specjalistycznej usługi doradczej świadczonej przez twoją firmę, napisz do nas – spektrum@arp.gda.pl. Włączymy ją do katalogu usług objętych systemem SPEKTRUM.

Wizytówka IOB w bazie SPEKTRUM
*
 
*
 

Adres

*
 
*
 
*
 
 
*
 
 

Klasyfikacja PKD

*
 
 

Kontakt

*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
*
 
 
 
 

Uwaga! W przypadku większej ilości dokumentów (referencji, certyfikatów, uprawnień, licencji itd.) istnieje możliwość dostarczenia ich kopii wraz z podpisanym wnioskiem, składanym w postaci papierowej.

 
*
 
*
 
*
 
*
 
*

* - pole wymagane.


Uwaga! W przypadku większej ilości dokumentów (referencji, uprawnień itd.) istnieje możliwość dostarczenia ich kopii wraz z podpisanym wnioskiem, składanym w postaci papierowej.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie