Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Standardy obsługi inwestora

 • galeria logotypów dla projektu

Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim

Projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” jest skierowany do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego oraz ich podmiotów (jednostek i spółek). W ramach projektu przewidziano szereg form wsparcia, wśród nich m.in.:

 • audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie
 • szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej
 • wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych
 • udział w seminariach
 • budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich podmioty, które wezmą udział w projekcie, zyskają:

 • przeszkolenie kadr do obsługi inwestorów
 • profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów
 • pomoc w przygotowaniu wkładu do generatora ofert inwestycyjnych
 • dodatkową promocję gminy
 • wymianę doświadczeń
 • udział w tworzeniu lokalnych sieci współpracy

Przewiduje się, że projektem zostanie objętych około 60 jednostek samorządu.

Budżet projektu wynosi 1 297 007,23 zł.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.


Kontakt:

Marek Choromański,
Kierownik Projektu
tel. 58 32 33 138, tel. kom. 603 455 457

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do projektu "Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim"

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w partnerstwie z Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ dla wszystkich zainteresowanych JST  do udziału w projekcie „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim". Projekt adresowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego. Rekrutację prowadzi Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Każda gmina posiada zarówno grunty własne, jak i grunty prywatne, które mogą stanowić ofertę inwestycyjną. Profesjonalna obsługa inwestora jest kluczem do sukcesu gminy oraz prywatnych przedsiębiorców, właścicieli.

Jednostkom Samorządu Terytorialnego biorącym udział w naszym projekcie oferujemy:

 • audyt wstępny, dzięki któremu dowiedzą się Państwo na jakim etapie rozwoju w Państwa gminie znajduje się obecnie obsługa inwestora, oraz podpowiedzi co i w jaki sposób można zmienić, aby przyciągnąć inwestorów;
 • szkolenia i doradztwo dla kadry zarządzającej gminą oraz kadry pracowniczej odpowiedzialnej za obsługę inwestora, w tym dostęp do szkoleń na platformie e-learningowej;

Dla kadry zarządzającej proponujemy 2 szkolenia oraz 5 szkoleń dla kadry merytorycznej, zajmującej się w danej JST obsługą inwestora/przedsiębiorcy. Szkolenia prowadzone są przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z inwestorami/przedsiębiorcami.

Do projektu mogą się zgłaszać urzędy miast, urzędy gmin i starostwa powiatowe z terenu całego województwa pomorskiego, które nie brały jeszcze udziału w projekcie.

Spotkanie Informacyjne:

Wszystkie zainteresowane Jednostki Samorządu Terytorialnego zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji uzupełniającej, które odbędzie się w dniu 22 października 2021 o godz.11:00 w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Generała Hallera 19 F.

dokumenty do pobrania - rekrutacja uzupełniająca: