Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • galeria logotypów dla projektu
Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim

Projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” jest skierowany do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego oraz ich podmiotów (jednostek i spółek). W ramach projektu przewidziano szereg form wsparcia, wśród nich m.in.:

 • audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie
 • szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej
 • wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych
 • udział w seminariach
 • budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich podmioty, które wezmą udział w projekcie, zyskają:

 • przeszkolenie kadr do obsługi inwestorów
 • profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów
 • pomoc w przygotowaniu wkładu do generatora ofert inwestycyjnych
 • dodatkową promocję gminy
 • wymianę doświadczeń
 • udział w tworzeniu lokalnych sieci współpracy

Przewiduje się, że projektem zostanie objętych około 60 jednostek samorządu.

Budżet projektu wynosi 1 297 007,23 zł.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Komunikat: 
Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją termin rekrutacji do projektu „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” zostaje przedłużony do końca kwietnia 2020 roku.


Kontakt:
Katarzyna Moszczyńska,
Kierownik Projektu
tel. 58 32 33 143

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie