Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

IMPULS - odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

  • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP, Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Logo Unia...

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

                          Kontakt > zespół projektu IMPULS

             w sprawach:   zapraszamy do kontaktu   nr telefonu
    realizacji i rozliczania
    projektów grantowych  

  Anita Grudzień
  Iwona Rabczuk
  Justyna Walendziak
  Dorota Mrotek
  Mateusz Kajtanowski 
  Małgorzata Mach-Otterska 
  Karolina Piekarska
  Klaudia Mroczka
  Karolina Domoń
  Michał Grodzki

  32 33 178
  32 33 243
  32 33 227
  32 33 230
  32 33 104
  32 33 177
  32 33 258
  32 33 141
  32 33 215
  32 33 253

                                                                                                                          email: imię.nazwisko@arp.gda.pl