Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

  • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP,...
IMPULS w pytaniach i odpowiedziach

Pytania i odpowiedzi:

1. W załączniku nr 2 do wniosku o udzielenie grantu „Wyliczenie spadku przychodów" uwzględniona jest następująca informacja:

"Pod uwagę brane będą wszystkie przychody uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2019, 2020, 2021 w tym dotacje i dofinansowanie z różnych programów i mechanizmów wsparcia".

Proszę zatem o wskazanie jak prawidłowo wypełnić ww. załącznik i które przychody wskazać do wyliczenia?

Odpowiedź:

Przy wyliczeniu spadku przychodów za lata 2020 i 2021 w stosunku do roku 2019 dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie deklaracji PIT, karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego, proszę uwzględnić wszystkie przychody zgodnie z dokumentami finansowymi przedsiębiorcy.  Dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie pełnej księgowości proszę uwzględnić tylko przychody wskazane w pozycji „A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” z Rachunku zysków i strat.

Do powyższych przychodów należy obowiązkowo dodać pomoc wykazaną w systemie SUDOP  - https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary uwzględniając tylko pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­19, udzielaną w ramach ograniczonych kwot, ale bez uwzględniania pomocy w formie zwrotnej np. pożyczka warunkowa, zaliczka zwrotna.

Proszę pamiętać by dla potwierdzenia wyliczenia spadku przychodów każdorazowo załączyć ww. dokumenty finansowe przedsiębiorcy oraz wydruk z systemu SUDOP.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie