Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Everywhere International SMEs (EIS)

  • eis

Cel projektu:

Celem programu jest unowocześnienie polityk regionalnych oraz efektywniejsze i bardziej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych dzięki współpracy międzynarodowej.

Projekt składa się z trwającej dwa lata fazy wymiany dobrych praktyk oraz fazy wdrożenia planu działania. Rezultatem działań będzie „Przewodnik dobrych praktyk”, 7 lokalnych planów działania gotowych do wdrożenia oraz platforma polityk wsparcia konkurencyjności MŚP.

ARP S.A. w ramach projektu skupia się  na instrumencie polityk publicznych jakim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 w obszarze wsparcia działalności międzynarodowej.


Partnerzy projektu: Hampshire County Council, Wielka Brytania (lider), Alentejo Regional Development Agency (Portugalia), Central Denmark region (Dania), Central Denmark EU Office (Belgia), Donegal County Council (Irlandia), Emilia-Romagna region (Włochy), Agencja Rozwoju Pomorza SA (Polska), WSX Enterprise, Hampshire (Wielka Brytania), Kaunas Chamber of Commerce (Litwa).


Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2020


Budżet projektu: 1 670 622 €, budżet ARP 150 264 € (w tym 85% dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Interreg Europa)


Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/eis/


Kontakt:
Marek Choromański – kierownik projektu  
Tel: +48 583233138, e-mail: marek.choromanski@arp.gda.pl

drukuj całą stronę