Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

59492 wejść
2019.06.25 15:56

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

26.06.2019

Galeria

Baner

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje, Gdańsk 28 lutego br. - zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 28 lutego br. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12).

Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na prace badawczo - rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. To pierwszy nabór, w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe zarówno na badania jak i na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje? Firmy i jednostki naukowe mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje będzie można wykorzystać na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z  wprowadzeniem na  rynek produktu lub usługi. Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami. Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R, m.in. budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakupu wyposażenia, (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych), technologii i innej niezbędnej infrastruktury przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Na spotkaniu eksperci przybliżą zasady aplikowania w konkursie,  w tym m.in.: typy beneficjentów, preferowane projekty, poziom dofinansowania, kwalifikowalność  wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Anna.Bochynska@arp.gda.pl lub Barbara.Merchel-Czech@arp.gda.pl.

Spotkanie jest bezpłatne.

Do pobrania:
Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 7 lutego br. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12). Dofinansowanie przeznaczone jest na prace badawczo - rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. To pierwszy nabór, w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe zarówno na badania jak i na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje, Gdańsk 17 stycznia br.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 17 stycznia br. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12). Dofinansowanie przeznaczone jest na prace badawczo - rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. To pierwszy nabór, w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe zarówno na badania jak i na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie.
Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

Zapraszamy na wydarzenia związane z RPO WP 2014 - 2020.

 

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP - materiały ze szkolenia, 24 kwietnia br.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania w dniu 24 kwietnia ze szkolenia dotyczącego zasad prawidłowej realizacji i rozliczania projektów oraz zasad udzielania zamówień w projektach w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne" RPO WP 2014-2020.

"Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów" - szkolenie dla wybranych do dofinansowania firm w konkursie w Poddziałaniu 2.2.1, 1 grudnia

Zapraszamy do zapoznania się z materialami ze spotkania.

"Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów" - szkolenie dla wybranych do dofinansowania firm w konkursie w Poddziałaniu 2.2.1, 7 grudnia

Zapraszamy firmy wybrane do dofinansowania w rozstrzygniętym w dniu 17 października konkursie w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP na szkolenie dotyczące zasad prawidłowej realizacji i rozliczania projektów oraz zasad udzielania zamówień. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 grudnia o godz. 10.00 w naszej siedzibie przy Al. Grunwaldzkiej 472 D na 12 piętrze w sali konferencyjnej. Zgłoszenia on-line.

"Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów" - szkolenie dla wybranych do dofinansowania firm w konkursie w Poddziałaniu 2.2.1, 9 listopada

Informujemy, że w dniu 9 listopada uległy zmianie Zasady Wdrażania RPO WP i załączniki do zasad wdrażania zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej. W związku z tym materiały szkoleniowe i informacyjne ze spotkania w dniu 9.11.2017 r. nie są już aktualne. Zapraszamy na spotkania w dniach 1.12.2017 r. oraz 7.12.2017 r. gdzie zaprezentujemy wszystkie zmiany jakie wprowadzono w dokumentacji.

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne", 12 września

Zapraszamy do zapoznania się z materałami ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne", 24 sierpnia - materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania organizowanego w dniu 24 sierpnia br. dotyczącego naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP.

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne", 29 czerwca

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.1.1 RPO WP, które odbyło się 29 czerwca w naszej siedzibie.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne", 13 czerwca - materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania, które odbyło się 13 czerwca na temat konkursu w Poddziałaniu 1.1.1 RPO WP.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne", 8 czerwca - materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania, które odbyło się 8 czerwca.

Szkolenie dla beneficjentów - Realizacja i rozliczanie projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania, które odbyło się w dniu 27 kwietnia br.

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji i rozliczania projektów - szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 2.2.1

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania organizowanego w dniu 23 marca 2017 r.

Szkolenie dla beneficjentów wybranych do dofinansowania w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 RPO WP, 9 marca

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania organizowanego w dniu 9 marca 2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, 2 marca

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12).

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, 23 lutego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniem w dniu 23 lutego dotyczącym konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020, informujemy o  wyczerpania limitu wolnych miejsc na spotkanie. Zapraszamy 2 marca na kolejne spotkanie dotyczące naboru wniosków.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, 16 lutego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniem w dniu 16 lutego dotyczącym konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020, informujemy o  wyczerpania limitu wolnych miejsc na spotkanie.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, 9 lutego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniem w dniu 9 lutego dotyczącym konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020, informujemy o  wyczerpania limitu wolnych miejsc na spotkanie. Zapraszamy do udziału w spotkaniach organizowanych 16 lutego 23 lutego.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, 2 lutego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania organizowanego w dniu 2 lutego 2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, 26 stycznia

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania organizowanego w dniu 26 stycznia 2017 r.

Szkolenia dla beneficjentów - Realizacja i rozliczanie projektu realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP

Beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 zapraszamy na szkolenia organizowane w dniach 1 grudnia oraz 6 grudnia br. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, 12 piętro, sala konferencyjna. Na spotkaniach przybliżymy proces realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020 oraz zasady udzielania zamówień. Liczba miejsc na każdym ze spotkań ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o delegowanie po 1 uczestniku z ramienia każdego benefcjneta.

Szkolenia dla beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 RPO WP

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA
Beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 zapraszamy na szkolenia organizowane w dniach 7 listopada oraz 10 listopada br. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, 12 piętro, sala konferencyjna. Na spotkaniach przybliżymy proces podpisywania umowy o dofinansowanie, wymaganą dokumentację oraz podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020. Liczba miejsc na każdym ze spotkań ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy.

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje, Słupsk 20 maja br.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dnia 20 maja 2016 r godz. 10:30 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, 12 maja

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 12 maja 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12). Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na prace badawczo - rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw - w tym z innymi podmiotami, np. IOB czy jednostkami naukowymi.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, 5 maja

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 5 maja 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12). Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na prace badawczo - rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw - w tym z innymi podmiotami, np. IOB czy jednostkami naukowymi.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, 22 kwietnia


W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻĄ LICZBĄ ZGŁOSZEŃ I WYCZERPANIEM LIMITU MIEJSC, ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA SPOTKANIE ORG. 22.04.2016. Spotkanie informacyjne dotyczy ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12). Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na prace badawczo - rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw - w tym z innymi podmiotami, np. IOB czy jednostkami naukowymi.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, 28 kwietnia

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻĄ LICZBĄ ZGŁOSZEŃ I WYCZERPANIEM LIMITU MIEJSC, ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA SPOTKANIE ORG. 28.04.2016. Spotkanie informacyjne dotyczy ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkanie odbędzie się dn. 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12). Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na prace badawczo - rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw - w tym z innymi podmiotami, np. IOB czy jednostkami naukowymi.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” - 25 lutego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” organizowane 25 lutego 2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” - 18 lutego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” organizowane 18 lutego 2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” - 11 lutego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” organizowane 11 lutego 2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” - 9 lutego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” organizowane 9 lutego 2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” - 4 lutego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” organizowane 4 lutego 2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” - 2 lutego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” organizowane 2 lutego 2016 r.

Spotkanie w Kwidzynie dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne” - 1 lutego

Zapraszamy przedsiębiorców z Kwidzyna  i okolic na spotkanie informacyjne poświęcone ogłoszonemu konkursowi w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje Profilowane  - wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014 – 2020.  Spotkanie odbędzie się 1 lutego w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo- Technologicznym, przy ul. Górki 3 A w godz. 12.00 – 14.00. 

Spotkanie w Słupsku dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne” - 25 stycznia

Już w najbliższy poniedziałek, 25 stycznia br. zapraszamy przedsiębiorców ze Słupska i okolic na spotkanie informacyjne poświęcone ogłoszonemu konkursowi w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje Profilowane  - wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014 – 2020.  Spotkanie odbędzie się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B w godz. 11.00 – 12.30. Szczegóły spotkania i zgłoszenia TUTAJ.


POWRÓT do DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POWRÓT do STRONA STARTOWA RPO WP 2014 - 2020

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego