Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
ZP.11.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Usługa przeprowadzenia działań promocyjnych obejmujących różnego rodzaju publikacje merytoryczne oraz reklamę w czasopiśmie branżowym oraz na portalu powiązanym z czasopismem
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-06 15:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-03-06
Data końca składania ofert: wtorek 2020-03-17 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP.11.2020
Szczegółowa informacja:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: usługę przeprowadzenia działań promocyjnych obejmujących różnego rodzaju publikacje merytoryczne oraz reklamę w czasopiśmie branżowym oraz na portalu powiązanym z czasopismem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
  data wytworzenia informacji: 2020-03-06
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2020-03-06 14:46
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu157.57kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-06
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-06 14:50
 • SIWZ743.74kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-06
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-06 14:50
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ595.26kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-06
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-06 14:50
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy191.08kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-06
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-06 14:50
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy844.26kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-06
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-06 14:50
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykluczenie184.61kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-06
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-06 14:50
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa166.81kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-06
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-06 14:50
wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-12 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: ZP.11.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
  data wytworzenia informacji: 2020-03-12
 • zdarzenie opublikował: Barbara Merchel - Czech
  data dodania: 2020-03-12 14:36
Załączniki:
 • wyjaśnienie treści SIWZ53.64kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-12
  • załącznik opublikował: Barbara Merchel - Czech
   data dodania: 2020-03-12 14:37
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-17 15:45
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: Zp.11.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
  data wytworzenia informacji: 2020-03-17
 • zdarzenie opublikował: Barbara Merchel - Czech
  data dodania: 2020-03-17 15:39
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert186.72kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Muszyńska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-17
  • załącznik opublikował: Barbara Merchel - Czech
   data dodania: 2020-03-17 15:43
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie