Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:

Wybrany rok: 2021

Odnaleziono pozycji: 9

zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2021-09-17 godz. 10:40 do poniedziałek 2021-09-27 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2021-10-05 godz. 09:58
Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69878
ostatnia aktualizacja: 2021-10-05 09:58
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2021-09-16 godz. 09:25 do poniedziałek 2021-09-27 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2021-10-01 godz. 13:00
Link do ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69663
ostatnia aktualizacja: 2021-10-01 13:00
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2021-08-06 do poniedziałek 2021-08-16 godz. 12:00
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości...
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2021-07-22 godz. 15:15 do piątek 2021-07-30 godz. 09:15
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2021-05-28 do wtorek 2021-06-15 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2021-06-17 10:20
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2021-04-08 do piątek 2021-04-16 godz. 10:00 środa 2021-04-21 godz. 10:00
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A Link do ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41813
ostatnia aktualizacja: 2021-04-26 11:47
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2021-03-08 do wtorek 2021-03-16 godz. 10:00
Agencja Rozwoju Pomorza zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert  w postępowaniu na dostawę prenumeraty prasy dla Agencji Rozwoju Pomorza. link do ogłoszenia:    https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/36074          
ostatnia aktualizacja: 2021-03-18 12:24
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2021-01-08 godz. 15:35 do poniedziałek 2021-01-18 godz. 10:00
link do ogłoszenia:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26157  
ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 11:29
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2021-01-08 do poniedziałek 2021-01-18 godz. 10:00
link do ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25965
ostatnia aktualizacja: 2021-01-19 13:05

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie