Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZP.2.2021 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Wykonanie usług wsparcia w nawiązywaniu relacji biznesowych dla pomorskich mikro, małych i średnich firm.
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-16
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2021-02-16
Data końca składania ofert: wtorek 2021-03-23 godz. 08:15
Oznaczenie: ZP.2.2021
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla pomorskich mikro, małych i średnich firm w zakresie dostarczania informacji o rynkach zagranicznych, badania możliwości wejścia firm ze swoimi produktami na te rynki, poszukiwania zagranicznych kontaktów biznesowych oraz wsparcia w nawiązywaniu relacji biznesowych. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca  2021 r. o godzinie 08:30. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na Platformie zakupowej w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert".

Link do postępowania na platformie Zamawiającego: https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/23116/details

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Freda-Jędrzejewska
  data wytworzenia informacji: 2021-02-16
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2021-02-16 15:39
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie