Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZP.7.2021 - tryb podstawowy z negocjacjami
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Usługa przygotowania raportu na temat potencjału Trójmiasta i Słupska w zakresie pozyskiwania inwestycji w obszarze knowledge-intensive business services (KIBS)
data opublikowania zdarzenia: 2021-06-24
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2021-06-24
Data końca składania ofert: czwartek 2021-07-22 godz. 10:00
Oznaczenie: ZP.7.2021
Szczegółowa informacja:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie podstawowym z obligatoryjnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na usługę przygotowania raportu na temat potencjału Trójmiasta i Słupska w zakresie pozyskiwania inwestycji w obszarze knowledge-intensive business services (KIBS).
 

Link do platformy przetargowej Zamawiającego: https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/32197/details

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
  data wytworzenia informacji: 2021-06-24
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2021-06-24 10:20
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie