Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZW.17.DOI.2021 - zamówienie niesklasyfikowane
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Usługa wykonania promocyjnego materiału audiowizualnego w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020"
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-24 15:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2021-03-24
Data końca składania ofert: czwartek 2021-04-01 godz. 15:00
Oznaczenie: ZW.17.DOI.2021
Szczegółowa informacja:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na: usługę wykonania promocyjnego materiału audiowizualnego w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39313

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Silarski
  data wytworzenia informacji: 2021-03-24
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2021-03-24 15:30
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie