Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZP.19.2021 - tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Sukcesywne świadczenie usług Cateringowych
data opublikowania zdarzenia: 2021-09-16 15:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2021-09-16
Data końca składania ofert: piątek 2021-09-24 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP.19.2021
Szczegółowa informacja:

Agencja Rozwoju Pomorza zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert sukcesywne świadczenie usług cateringowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl

Link do ogłoszenia:

https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/39344/details

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalenka-Pahlke
  data wytworzenia informacji: 2021-09-16
 • zdarzenie opublikował: Barbara Merchel - Czech
  data dodania: 2021-09-16 15:23
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie