Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

dialog techniczny

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Ogłoszenie o dialogu technicznym
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-11-25
Data końca składania ofert: środa 2020-12-02 godz. 09:00
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Wójcik
  • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
    data dodania: 2020-11-25 14:36
Załączniki:
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-14 12:12
Typ zdarzenia: informacja
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Wójcik
    data wytworzenia informacji: 2020-12-14
  • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
    data dodania: 2020-12-14 11:58
Załączniki:
[drukuj]