Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

ZP.33.2020 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2020-12-31 godz. 11:20 do wtorek 2021-02-02 godz. 12:00 czwartek 2021-02-04 godz. 09:00
Status postępowania: wszczęty
Chronologiczny przebieg postępowania
Usługa utworzenia i prowadzenia biura świadczącego usługi na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego i pomorskich firm w Chinach
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-31 11:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-12-31
Data końca składania ofert: wtorek 2021-02-02 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP.33.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utworzenia i prowadzenia biura świadczącego usługi na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego i pomorskich firm w Chinach. 

Link do platformy Zamawiającego: https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/21787/details

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zamawiającego link umożliwiający wzięcie udziału online w otwarciu ofert.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jafra
    data wytworzenia informacji: 2020-12-31
Zmiana SIWZ - przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-05 15:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2021-02-04 godz. 09:00
Oznaczenie: ZP.33.2020
Szczegółowa informacja:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/21787/details  do dnia 4.02.2021 godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.02.2021 r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zamawiającego link umożliwiający wzięcie udziału on-line w otwarciu ofert. 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jafra
    data wytworzenia informacji: 2021-01-05
[drukuj]