Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZP.23.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Usługa wydruku materiałów szkoleniowych
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-30 15:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-09-30
Data końca składania ofert: czwartek 2020-10-08 godz. 09:00
Oznaczenie: ZP.23.2020
Szczegółowa informacja:

Więcej informacji: https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/17904/details


Oferty zostaną otwarte w dniu 8.10.2020 roku o godz. 09:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku w Sali konferencyjnej, zaś otwarcie ofert jest jawne i będzie transmitowane na żywo. Link do transmisji będzie zamieszczony na Platformie Zakupowej.

  • zdarzenie opublikował: Anna Bochyńska
    data dodania: 2020-09-30 15:27
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie