Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:

Wybrany rok: 2021

Odnaleziono pozycji: 27

zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2021-11-08 godz. 11:10 do środa 2021-11-17 godz. 11:00 czwartek 2021-11-18 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2021-11-23 godz. 11:15
Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę  25 nowych, nieużywanych, sprawnych technicznie telefonów komórkowych typu smartfon. Link do ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78003
ostatnia aktualizacja: 2021-11-23 11:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2021-11-02 godz. 13:40 do piątek 2021-12-03 godz. 08:15
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne w celu zawarcia umowy...
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2021-10-20 godz. 15:30 do piątek 2021-10-29 godz. 10:00
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż...
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2021-10-14 godz. 13:10 do piątek 2021-10-22 godz. 10:00
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl  w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2021-10-11 do piątek 2021-11-12 godz. 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2021-09-23 do piątek 2021-10-29 godz. 08:15
Agencja Rozwoju Pomorza SA zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej...
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2021-09-16 godz. 15:20 do piątek 2021-09-24 godz. 12:00
Agencja Rozwoju Pomorza zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert sukcesywne świadczenie usług cateringowych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl Link do ogłoszenia:...
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2021-09-15 do czwartek 2021-09-23 godz. 10:00 poniedziałek 2021-09-27 godz. 10:00
Agencja Rozwoju Pomorza zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert  na  usługę druku kalendarzy książkowych na rok 2022 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl : szczegółowe informacje: Link do ogłoszenia  na usługę druku...
ostatnia aktualizacja: 2021-09-23 11:00
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2021-09-06 godz. 15:20 do piątek 2021-10-08 godz. 08:15
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2021-08-24 godz. 15:50 do piątek 2021-09-24 godz. 11:00
link do ogłoszenia:  https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/37437/details
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2021-08-23 do wtorek 2021-09-07 godz. 10:45
link:   https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/37338/details
zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2021-08-19 godz. 16:10 do piątek 2021-08-27 godz. 10:00
Link do ogłoszenia zamieszczonego w bazie konkurencyjności  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65183
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2021-08-02 godz. 15:05 do czwartek 2021-09-02 godz. 09:15
Link do ogłoszenia: https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/35605/details
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2021-07-30 godz. 11:25 do poniedziałek 2021-08-09 godz. 12:00
Zapytanie Ofertowe  Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  zaprasza do składania ofert  na obsługę audiowizualną wydarzenia „Forum Przedsiębiorstw” w dn. 15 września 2021 r., obejmująca zapewnienie urządzeń do transmisji za pośrednictwem łączy internetowych, ich obsługę, a także realizację transmisji strumieniowej na żywo (streaming). Treść zapytania ofertowego...
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2021-07-28 do piątek 2021-08-06 godz. 10:00
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.   zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o...
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2021-07-26 godz. 09:50 do wtorek 2021-08-03 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2021-08-12 godz. 11:30
ostatnia aktualizacja: 2021-08-12 11:30
tryb podstawowy z możliwością negocjacji
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2021-07-15 do czwartek 2021-07-22 godz. 09:15
  Przetarg zamieszczony na platformie zakupowej:   https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/34128/details  
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2021-07-13 do czwartek 2021-07-22 godz. 11:00
 Zapraszamy do składnia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na zakup serwisów oraz wsparcia technicznego dla posiadanej licencji bezterminowej oprogramowania ESET Endpoint Encryption Pro dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Link do ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58957  
ostatnia aktualizacja: 2021-07-23 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2021-06-29 do piątek 2021-07-30 godz. 09:00
tryb podstawowy z negocjacjami
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2021-06-24 do czwartek 2021-07-22 godz. 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2021-06-14 godz. 13:40 do czwartek 2021-07-15 godz. 08:15
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem  https://arp.ezamawiajacy.pl  w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2021-05-04 do wtorek 2021-06-08 godz. 08:15
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej...
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2021-03-24 godz. 15:30 do czwartek 2021-04-01 godz. 15:00
dialog techniczny
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2021-02-18 godz. 13:35 do środa 2021-02-24 godz. 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2021-02-16 do wtorek 2021-03-23 godz. 08:15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla pomorskich mikro, małych i średnich firm w zakresie dostarczania informacji o rynkach zagranicznych, badania możliwości wejścia firm ze swoimi produktami na te rynki, poszukiwania zagranicznych kontaktów biznesowych oraz wsparcia w nawiązywaniu relacji biznesowych.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca  2021 r. o godzinie 08:30...

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie