Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs 1.4_3 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.4_3 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości.
Konkurs 1.1.2_2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.1.2_2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Konkurs 1.1.1_2 Mikroprzedsiębiorstwa
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.1.1_2 Mikroprzedsiębiorstwa.
Konkursy 1.1.1_8 Mikroprzedsiębiorstwa i 1.1.2_8 Małe i Średnie Przedsiebiorstwa - Udział w targach i wystawach
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursów 1.1.1_8 i 1.1.2_8
Konkurs 1.2_1 Rozwiązania innowacyjne w MŚP
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.2_1
Konkurs nr 1.5.1._1 Infrastruktura Dla Rozwoju Firm Innowacyjnych
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.5.1_1
Konkurs 1.4_1 Systemowe Wspieranie Przedsiębiorczości
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.4_1
Konkurs 1.1.2_1 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.1.2_1
Konkurs 1.6.1_1 Promowanie Atrakcyjności Regionu
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.6.1_1
Konkurs 1.1.1_1 Mikroprzedsiębiorstwa
Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 1.1.1_1

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie