Lata 2007-2013

Agencja Rozwoju Pomorza wdrażała w okresie programowania na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.