Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Generator Wniosków MSP


Generator Wniosków MSP jest programem komputerowym umożliwiającym tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


INSTRUKCJA ZAINSTALOWANIA GENERATORA WNIOSKÓW MSP NA KOMPUTERZE

1. Ze strony Agencji Rozwoju Pomorza S.A. należy pobrać plik Generator Wniosków MSP w wersji obowiązującej dla danego konkursu.

2. Ze względu na fakt, że w/w plik jest spakowany, należy po uprzednim zapisaniu go na komputerze, rozpakować go przy użyciu odpowiedniego programu np. WinRAR.

3. W tym celu, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pobranego wcześniej pliku zawierającego Generator Wniosków MSP, należy wybrać opcję: "Wypakuj pliki" i wskazać docelowe miejsce jego zapisania.

4. Chcąc rozpocząć pracę w Generatorze Wniosków MSP należy dwukrotnie kliknąć wypakowany i zapisany uprzednio folder oraz wybrać plik RPO_Pomerania_MSP.

5. Aby poprawnie uruchomić Generator Wniosków MSP niezbędne jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania Java oraz Adobe Reader 6.0 CE (do pobrania poniżej i zainstalować zgodnie z procedurą instalacji).

6. Po dwukrotnym kliknięciu pliku RPO_Pomerania_MSP, Generator Wniosków MSP jest gotowy do pracy.

7. Aby wygenerować plik z Generatora Wniosków MSP umożliwiający dokonanie wydruku wniosku o dofinansowanie należy mieć zainstalowany program Adobe Reader 6.0 CE.
 
 


UWAGA!
 

  • Prosimy wnioskodawców konkursu nr 1.6.1_2 "Promowanie atrakcyjności regionu" o stosowanie  Generatora Wniosków MSP w wersji 2.36

 


Wszelkie uwagi dotyczące działania Generatora Wniosków MSP prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres dorota.mrotek@arp.gda.pl


Informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 udzielają konsultanci  Punktu Informacyjnego RPO WP pod nr tel. (58) 32 33 236 i adresem e-mail: informacje@arp.gda.pl


 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie