Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zwyciężyła w konkursie na Regionalną Instytucję Finansującą dla województwa pomorskiego na lata 2007-2015, rozpisanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni rolę Instytucji Wdrażającej w ramach Działań PO IG skierowanych do sektora MŚP (Działania 1.4 - 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 6.1, 8.1, 8.2 i Poddziałanie 5.4.1), natomiast RIF jest regionalnym partnerem PARP współpracującym przy wdrażaniu tych Działań.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki poprzez wzrost potencjału innowacyjności przedsiębiorstw. Obejmie ono również pomorskie firmy oraz jednostki naukowe świadczące im specjalistyczne usługi, a także instytucje otoczenia biznesu. Udzielone zostanie także wsparcie systemowe, które przyczyni się do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych w naszym województwie.
 


Pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować w ramach PO IG przy współpracy  z Regionalną Instytucją Finansującą.

 


Zapraszamy do korzystania z Regionalnej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 2007-13, gdzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje m.in. na temat Działań PO IG, które są obsługiwane w ARP S.A. Kontakty do Punktów Informacyjnych znajdziesz tutaj.  


 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie