Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Promocja i informacja


Zasady promocji realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawarte są na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na portalu "Fundusze Europejskie" oraz na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Aktualizacja Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie
Opublikowano zaktualizowaną wersję Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.
Zasady wizualizacji i logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami wizualizacji i logotypem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącej rolę Instytucji Wdrażąjącej w ramach Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorców.

Zasady wizualizacji i logo PARP- strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie