Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkursy PO IG

 

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF), której rolę w województwie pomorskim pełni Agencja Rozwoju Pomorza S.A., prowadzi nabory wniosków w ramach wybranych Działań  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO IG prowadzone są zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów, który dostępny jest TUTAJ.
 

Zapraszamy do zapoznania się z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępnym tutaj.


BIEŻĄCE KOMUNIKATY dotyczące PO IG dostępne są TUTAJ. 

 

Warunkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG w 2014 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała o możliwości objęcia projektów z listy projektów oczekujących warunkową umową o dofinansowanie. PARP zaprezentowała na stronie internetowej listę wniosków warunkowo zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 PO IG.
Działanie 8.2 PO IG - zatwierdzenie uzupełniającej listy rankingowej - I nabór w 2014 r
Informujemy, iż na stronie internetowej PARP została opublikowana uzupełniająca lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2014 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG. Więcej informacji www.parp.gov.pl
Działanie 8.2 PO IG - zatwierdzenie list rankingowych - I nabór w 2014 r.
Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła na stronie internetowej listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” PO IG.
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku wygospodarowania dodatkowych środków zatwierdzony został suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia dodatkowo zatwierdzonych zostało 319 projektów na łączną kwotę 111 273 926,75 PLN.
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia br. zamknięto nabór wniosków na konkurs do Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG. W ramach konkursu złożono 1993 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1 181 449 707,46 PLN.
Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2014 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ogłoszony 30 grudnia I konkurs projektów w 2014 r. w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” PO IG zostaje wydłużony do dnia 31 stycznia 2014 r.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG - III konkurs w 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach III konkursu w 2013 roku dla Działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 176 projektów na łączną kwotę 90 184 258,22 PLN.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG - II runda w 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda w 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5.137.736.235,45 PLN.
Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013 – II runda
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Gospodarki termin zakończenia trwającego obecnie naboru wniosków do Działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” został zmieniony z 29 listopada na 18 grudnia br.
Działanie 8.2 PO IG - zatwierdzenie list rankingowych – II nabór w 2013 r.
Informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej 2013 r. w ramach Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG.
Konkurs w ramach Działania 4.4 POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Zapraszamy 22 października br. przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza.
Spotkanie informacyjne - Konkurs w ramach Działania 4.4 POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" II runda 2013 r.
Już 22 października br. (wtorek) zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 4.4. PO IG do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza.
Działanie 8.2 PO IG - zatwierdzenie list rankingowych - I nabór w 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zatwierdzeniu w dniu 28 sierpnia 2013 r. przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2013 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 525 wniosków na łączną kwotę 262.447.270,93 PLN.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG - II konkurs w 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
W ramach II konkursu w 2013 roku w ramach Działania 8.1 PO IG zatwierdzone do dofinansowania zostały 154 projekty na łączną kwotę 75 975 860,83 PLN.
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.1 PO IG
19 lipca br. zamknięty został nabór wniosków na III konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 PO IG. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG.W ramach Działania wpłynęło 1437 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 671 853 866,42 PLN.
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.2 PO IG
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków na II konkurs w 2013 r. do Działania 8.2 PO IG został zamknięty z dniem 28 czerwca 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1.779 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1.438.097.432,99 PLN. W województwie pomorskim złożono 97 projektów na łączną kwotę dofinansowania 38.603.623,23 PLN.
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2013
PARP ogłosiła w dniu 27 czerwca br. konkurs projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 15 do 31 lipca 2013 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - III konkurs 2013 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 24 czerwca 2013 konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” POIG. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 8 lipca do 19 lipca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.
Akceptacja korekty do listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1, II runda 2012 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o akceptacji Korekty nr 1 do Listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 PO IG, II runda konkursowa 2012 r.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG - I konkurs w 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach I konkursu w 2013 roku w ramach Działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 115 projektów na łączną kwotę 54 715 482,49 PLN.
Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - II konkurs 2013 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 3 czerwca 2013 r. konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 17 do 28 czerwca 2013 r.,w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.
Działanie 8.1 PO IG - zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie - II konkurs 2013 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków na II konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG, zakończył się z dniem 17 maja 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 871 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 403.997.646,52 PLN. Z terenu województwa pomorskiego wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16.312.767,21 PLN.
Działanie 8.2 PO IG - zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie - I konkurs w 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków na I konkurs w 2013 r. do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B ” PO IG, zakończył się z dniem 6 maja 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 688.961.466,66 PLN. Z terenu województwa pomorskiego wpłynęło 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 25.988.303,67 PLN.
Nabór wniosków do działania 4.4 PO IG w roku 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dn. 24 kwietnia 2013 r. I rundę aplikacyjną w 2013 r. konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od 15 maja do 5 czerwca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.4.1 POIG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.02/2013) w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” w ramach PO IG.
Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - II konkurs 2013 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dn. 18 kwietnia 2013 r. konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 6 maja do 17 maja 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.
Nabór wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG - I konkurs 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dn. 4 kwietnia 2013 r. I konkurs w 2013 roku w ramach Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” PO IG. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 18 kwietnia do 6 maja 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG - III konkurs w 2012 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała na swojej stronie internetowej listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach III konkursu w 2012 roku w ramach Działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 212 projektów na łączną kwotę 100 319 952,06 PLN.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG, III runda 2012 r.
Zatwierdzono listy projektów rekomendowanych oraz nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w 2012 r. dla Działania 6.1 POIG "Paszport do eksportu".
Działanie 8.2 POIG - zatwierdzenie list rankingowych , III nabór w 2012 r.
Zatwierdzono listy rankingowe projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru w 2012 roku dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 446 wniosków na łączną kwotę 177 095 852,19 PLN.
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała na stronie internetowej kolejne listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach protokołów nr 5.4.1/1.12/2012 i nr 5.4.1/1.01/2013 w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1. PO IG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.
Zakończono nabór wniosków do działania 8.1 I konkurs w 2013 roku
1 marca zakończono nabór wniosków na I konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach Działania wpłynęło 768 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 337 462 495.30 PLN. W województwie pomorskim potencjalni beneficjenci złożyli 42 wnioski na łączna kwotę 18.184.023,58 PLN.
Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - I konkurs 2013 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z dniem 4 lutego 2013 r. ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć poprzez rejestrację w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 18 lutego do 1 marca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00. Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy 2012 dla działania 6.1 PO IG
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało do PARP zatwierdzone 21 grudnia 2012 r. listy rankingowe nr 6.1/2/2012 i nr 6.1/PRE/2/2012 dla projektów rekomendowanych oraz nierekomendowanych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 r. Działanie 6.1 POIG Paszport do eksportu.
Zakończono nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG - III konkurs w 2012 r.
14 grudnia 2012 r. zakończono III w 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach konkursu wpłynęło 1.221 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 535 200 946, 36 PLN. W województwie pomorskim potencjalni beneficjenci złożyli 65 wniosków na kwotę dotacji 26.041.695, 41 PLN.
Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - III konkurs 2012 roku
PARP z dniem 5 listopada 2012 r. ogłosiła III konkurs projektów w 2012 r. w ramach Działania Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 19 listopada do 14 grudnia 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych – II nabór w 2012 r.
13 listopada 2012 r. zatwierdzono listy rankingowe projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru przeprowadzonego w 2012 roku dla Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG".
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG
9 listopada 2012 r. zamknięto III nabór wniosków 2012 do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” PO IG.
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 5.4.1 PO IG w 2012 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała na stronie internetowej listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna w roku 2012.
Rozstrzygnięto II nabór projektów w 2012 r. w ramach Działania 8.2 PO IG
22 października 2012 r. zatwierdzono listę rankingową projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru przeprowadzonego w 2012 roku dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono328 wniosków na łączną kwotę 139 213 266,61 PLN. W województwie pomorskim do realizacji zostało wybranych 19 projektów na kwotę dofinansowania 8 702 366,57 PLN.
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - III runda
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 15 października 2012 r. III rundę konkursu projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 29 października do 16 listopada 2012 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30, a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - III konkurs 2012 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 1 października 2012 r. III konkurs w 2012 r. w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” PO IG. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 15 października do 9 listopada 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2012 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 23 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. (II konkurs w 2012 r.) złożono 817 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 362.676.615,38 PLN. Do pomorskiej Regionalnej Instytucji Finansującej wpłynęło 35 projektów o łącznej wartości 14.352.200,59 PLN.
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - II runda
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach 6.1 „Paszport do eksportu” PO IG. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30. W ramach tego Działania przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.
Nabór wniosków do działania 8.1 POIG - II konkurs w 2012 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalnosci gospdoarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" PO IG. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 23 lipca do 17 sierpnia 2012 r. w dniu zamknięciaa zamknięcia nabotu - do godziny 16.30. W ramach tego Działania przewidziano dofinansowanie projektów z przeznaczeniem na świdczenie e-usługi, przy cyzm projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG w 2012 r. -
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursu projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 11 czerwca do 20 lipca 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30, a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - I runda
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursu projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 4 czerwca do 22 czerwca 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30, a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
Nabór wniosków do poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od 04.06.2012 r. 2012 r. do 31.12.2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30, a następnie potwierdzić prawdziwość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu.
Zakończono nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG - I konkurs w 2012 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 12 marca 2012 r. ogłosiła I konkurs w 2012 r. w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Wnioski o dofinansowanie projektów należy rejestrować w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 26 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w I konkursie w 2012 r. w ramach Działania 8.2 PO IG
Nabór wniosków na I konkurs w 2012 r. do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 2 marca br. W ramach Działania wpłynęło 431 wniosków o ofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 214.476.267, 84 pln. W województwie pomorskim złożono 19 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dotacji 9. 866.487,32 pln.
Rozstrzygnięto II rundę aplikacyjną 2011 w ramach Działania 8.2 PO IG
Rozstrzygnięty został konkurs z 2011 r. w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2012 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła I rundę aplikacyjną w 2012 r. konkursu projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” PO IG. Wnioski o dofinansowanie projektu należy rejestrować w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 6 lutego do 2 marca 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. złożono 746 wniosków o dofinansowanie projektów.
Działanie 8.1 - II nabór wniosków o dofinansowanie 2011 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II nabór wniosków w 2011 roku do działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach PO IG. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
Rozstrzygnięto I rundę projektów w 2011 r. dla Działania 8.2 PO IG
Zatwierdzono listy rankingowe projektów rekomendowanych do dofinansowania w I naborze 2011 r. w ramach Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG.
Rozstrzygnięto konkurs z 2011 r. dla Działania 8.1 PO IG
Rozstrzygnięty został konkurs z 2011 r. w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do I etapu działania 6.1 POIG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w Działaniu 6.1 "Paszport do eksportu" w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 r. na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 21 października 2011 r. Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 21 października 2011 r. do godziny 16:30.

Działanie 6.1 - nabór wniosków, III runda 2011 r. dla I etapu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III rundę aplikacyjną w 2011 r. dla I etapu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 17 października 2011 r. do 4 listopada 2011 r.
Działanie 8.2 - nabór wniosków, II runda 2011 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2011 r. dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 3 października 2011 r. do 28 października 2011 r.
Działanie 1.4 - nabór wniosków- II runda 2011
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2011 r. w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć poprzez Gnerator Wniosków dostępny na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 29 sierpnia do 30 września 2011 r.,
Działanie 6.1 - nabór wniosków 2011 r. - II runda
6 czerwca 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II rundę aplikacyjną 2011 w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu". Wnioski na realizację I etapu należy rejestrować w Generatorze Wniosków w terminie od 20.06.2011 do 8.07.2011 r., natomiast wnioski na realizację II etapu w terminie od 20.06.2011 do 31.12.2011 r.
Działanie 8.1 - nabór wniosków o dofinansowanie 2011 r.
9 maja br. rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG. Nabór wniosków potrwa do 3 czerwca 2011 r.

Działanie 8.2 - rozstrzygnięcie naboru wniosków z roku 2010
18 kwietnia br. zatwierdzono listy rankingowe projektów dla naboru wniosków przeprowadzonego w 2010 roku w ramach Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG.
Działanie 8.1 - rozstrzygnięcie naboru wniosków z roku 2010
Rozstrzygnięto konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł.
Działanie 8.2 - nabór wniosków w ramach rundy aplikacyjnej 2011
21 marca 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Nabór wniosków potrwa od 4 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.

Działanie 1.4 - nabór w ramach I rundy aplikacyjnej 2011 r.
21 lutego 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła I rundę aplikacyjną 2011 konkursu projektów dla Działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych". Nabór wniosków trwał od 7 marca 2011 r. do 8 kwietnia 2011 r.
Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" - zakończono nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej 2011 r.
Zakończono nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej konkursu projektów dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Wnioski o dofinansowanie składano od 21 lutego 2011 r. do 11 marca 2011 r.
Działanie 8.2 PO IG- zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
30 listopada br. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 15 września br. ogłosiła konkurs projektów dla Działania 8.2 PO IG.
Działanie 1.4 POIG - 29 października br. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła z dniem 3 września br. konkurs o dofinansowanie projektów w ramachI rundy w 2010 r. Działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioski o dofinansowanie projektów należało składać od 1 października br. do 29 października br.
Działanie 6.1 POIG - zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
Zakończono nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 6.1 "Paszport do eksportu" PO IG, którą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła z dniem 6 września br. Wnioski należało składać od 20 września 2010 r. do 8 października 2010 r.
Działanie 8.1 PO IG - zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w 2010 r.
Z dniem 30.09.2010 zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 15 lipca br. rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 .Nabór wniosków trwał od 30.07.2010 r. do 30.09.2010 2010.
Zmiany w aplikowaniu o środki w ramach najbliższego konkursu do działania 8.1 POIG
Polska Agencja Rozwiju Przedsiębiorczości informuje o zmianach zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów w najbliższym konkursie w Działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG, do którego nabór wniosków rozpocznie się 30 lipca br.
Działanie 6.1 PO IG w roku 2010 - zakończono nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2010 r.
Zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" PO IG. W związku z przerwą w działaniu generatora wniosków do działania 6.1 podjęto decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 21 czerwca br. do godziny 15.30.
Terminy ogłoszenia i naboru wniosków do działania 8.1 PO IG w roku 2010
Informujemy, zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP, że w roku 2010 uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG . Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 lipca 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.
Terminy ogłoszenia i naboru wniosków do działania 8.2 PO IG w roku 2010
Informujemy, zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP, że w roku 2010 uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 września 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r.
Terminy pierwszych naborów w 2010 r. w ramach Działań 8.1 i 8.2 PO IG
Informujemy, zgodnie z komunikatem na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości, że przesunięciu ulegnie termin publikacji ogłoszeń o naborze wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. dla Działania 8.1 i 8.2 POIG. Planuje się, iż nabory wniosków w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG rozpoczną się w II kw. 2010 r. Terminy rozpoczęcia naborów zostaną ogłoszone w kwietniu br.
Zmiana w harmonogramie 2010 konkursu do działania 1.4-4.1 PO IG
PARP informuje, że alokacja działania 4.1 na lata 2007 - 2013 została wyczerpana. Kolejny nabór wniosków w ramach działania 1.4-4.1 zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji działania 4.1.
Rozstrzygnięty I nabór projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 PO IG
Zatwierdzono listy rankingowe projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I i II etapu w I naborze przeprowadzonym w 2010 roku dla Działania 6.1 "Paszport do eksportu" PO IG.
Działanie 6.1 - I rundy aplikacyjna 2010 - zakończenie naboru wniosków
Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej 2010 dla Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do pomorskiej RIF wpłynęły 63 wnioski.
Działanie 4.2 PO IG - nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej 2010
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. został zamknięty 18 lutego 2010 r. o godzinie 16.30. Do PARP wpłynęły 124 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 589 156 933,06 PLN.
Zmiana w harmonogramie 2010 konkursu do działania 4.4 PO IG
PARP informuje, że alokacja działania 4.4 na lata 2007 - 2013 została wyczerpana. Kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.4, zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.
Rozpoczęcie przez PARP składania zleceń płatności do BGK
PARP informuje, że zgodnie z wcześniejszym komunikatem rozpoczęła składanie zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla beneficjentów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 8.1 PO IG - kontynuacja procesu zawierania umów o dofinansowanie
Regionalne Instytucje Finansujące od dn. 8 lutego br. będą kontynuować proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r.
Działanie 8.2 PO IG – zawieranie umów o dofinansowanie
Regionalne Instytucje Finansujące od dnia 8 lutego br. rozpoczną proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r.
System płatności zaliczek i refundacji przez BGK w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
Zlecenia płatności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka PARP zacznie składać w drugim tygodniu lutego br.
Rozpoczęcie procesu podpisywania umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami w ramach Działania 6.1 PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż od dnia 8 lutego br. Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną proces podpisywania umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami w ramach Działania 6.1 PO IG dla wniosków złożonych w ramach III rundy w 2009 r., a zatwierdzonych w styczniu br.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy w 2009 r. dla Działania 8.2 PO IG.
Informujemy, iż na stronie internetowej PARP dostępna jest Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. dla Działania 8.2 PO IG.
Działanie 1.4 - 4.1 PO IG dla Przedsiębiorstw innych niż MSP -zakończenie naboru wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej 2009
14 grudnia br. o godz. 15.30 zakończył się nabór wniosków dla przedsiębiorców innych niż MŚP w ramach II rundy aplikacyjnej 2009 r. Działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.
Działanie 1.4 - 4.1 PO IG dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - zakończenie naboru wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej 2009
Zakończył się nabór wniosków dla mikro, małych i srednich przedsiębiorstw w ramach II rundy aplikacyjnej 2009 r. Działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.
Działanie 8.1 - II runda w 2009 r.- wybrano projekty do dofinansoweania
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje na stronie internetowej zatwierdzone przez Instytucja Zarządzającą listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej 2009 dla Działania 8.1 PO IG
Działanie 8.1-III runda aplikacyjna 2009 - zakończył się nabór wniosków
Zakończył się nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej 2009 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach PO IG 2007 - 2013. Do pomorskiej RIF wpłynęło 155 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1.
Działanie 4.4- II runda aplikacyjna w 2009 r. - zakończył się nabór wniosków
30.10.2009 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej 2009 r. dla Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potrencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Do pomorskiej RIF wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektów.
Działanie 8.1 - II runda aplikacyjna 2009 - wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku, do której nabór zakończono 16 lipca br.
Działanie 8.2 - zamknięto III rundę aplikacyjną 2009 r.
23 października br. zamknięto nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej 2009 r. dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
Działanie 6.1 - zakończono III rundę aplikacyjna w 2009 r.
W dniu 9 października 2009 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór trwał od dnia 14 września br., a pomorscy przedsiębiorcy złożyli 25 wniosków.
Działanie 4.2 - III runda aplikacyjna w 2009 r.- zamknięcie naboru wniosków przez PARP w dniu 2 października 2009 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca rozpoczęła z dniem 28.09.2009 r. nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej 2009 dla Działania 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” PO IG. Nabór wniosków zostanie zamknięty przez PARP w dniu 02.10.2009 r. w związku z przekroczeniem 150 % alokacji na konkurs.
Działanie 8.1 - III runda 2009 - Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu i naboru wniosków o dofinansowanie
Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała zmiany terminów naboru wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 8.1 PO IG. Ogłoszenie konkursu nastąpi z dniem 12.10.2009 r., natomiast nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 października 2009 r.
Działanie 6.1 - zakończono II rundę aplikacyjną 2009
W dniu 10 lipca br. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Do ARP S.A. złożono 26 wniosków o dofinansowanie w ramach ww. Działania PO IG na łącznią kwotę ponad 247 998 PLN.
Działanie 4.2 - zakończono II rundę aplikacyjną 2009
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 15 lipca br. zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy aplikacyjną w 2009 r. dla Działania 4.2 PO IG "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego".
Działanie 8.2 - zakończono II rundę aplikacyjną 2009
3 lipca 2009 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej konkursu projektów w 2009 r. dla Działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 PO IG - I runda 2009
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej 2009 roku w działaniu 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej".
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 PO IG - I runda 2009
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 roku dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" w Programie Innowacyjna Gospodarka (PO IG).


Szczegółowe informacje dotyczące konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można uzyskać w Zespole ds. wyboru projektów PO IG Regionalnej Instytucji Finansującej pod nr tel. (058) 32 33 294 oraz (058) 32 33 213

Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do udziału w konkursach.
 

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie